Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

3 tháng

Giáo viên: 50% người Việt, 50% người Hàn.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá