Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Giáo viên: 50% người Việt, 50% người Hàn.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn Đại học Quốc gia Seoul.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ và Du học Kims

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá