Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung - Khóa học Luyện thi TOPIK II | Edu2Review

Khóa học Luyện thi TOPIK II

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

40 buổi

Mục tiêu TOPIK 3,4: Đã học Tiếng Hàn hết Trình độ Cao Cấp hoặc Trung Cấp.

Mục tiêu TOPIK 5,6: Đã học Tiếng Hàn hết Trình độ Cao Cấp hoặc đã có TOPIK 4.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá