Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung - Khóa học Luyện thi TOPIK II | Edu2Review

Khóa học Luyện thi TOPIK II

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

40 buổi

Mục tiêu TOPIK 3,4: Đã học Tiếng Hàn hết Trình độ Cao Cấp hoặc Trung Cấp.

Mục tiêu TOPIK 5,6: Đã học Tiếng Hàn hết Trình độ Cao Cấp hoặc đã có TOPIK 4.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá