Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung | Edu2Review

Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
22 buổi
2.250.000đ
2.250.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi
Học phí
2.250.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

 • Đầu vào: Học viên bắt đầu học tiếng Hàn Quốc
 • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng hợp Quyển 1 (học từ bài 1 đến bài 10 Quyển 1).
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
22 buổi
2.250.000đ
2.250.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi
Học phí
2.250.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

 • Đầu vào: Học viên đã học hết bài 10 quyển Sơ cấp 1 (Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp)
 • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng hợp Quyển 1 và 2 (học từ bài 11 quyển 1 đến bài 5 quyển 2)
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
22 buổi
2.250.000đ
2.250.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi
Học phí
2.250.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

 • Đầu vào: Học viên đã học hết Bài 5 quyển Sơ Cấp 2 (Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp)
 • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng hợp Quyển 1 và 2 (học từ bài 6 quyển 2 đến bài 15 quyển 2)
Nhận tư vấn

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
26 buổi
2.550.000đ
2.550.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

26 buổi
Học phí
2.550.000đ

Chương trình

Tổng quan khóa học

 • Đầu vào: Học viên đã học hết trình độ Sơ Cấp (Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp)
 • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng Hợp Quyển 3 (Học từ bài 1 đến bài 10 Quyển 3)
Nhận tư vấn

Luyện thi TOPIK II

TOPIK 2 trung cấp
40 buổi
6.900.000đ
6.900.000đ

Luyện thi TOPIK II

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

40 buổi
Học phí
6.900.000đ

Chương trình

Mục tiêu TOPIK 3,4: Đã học Tiếng Hàn hết Trình độ Cao Cấp hoặc Trung Cấp.

Mục tiêu TOPIK 5,6: Đã học Tiếng Hàn hết Trình độ Cao Cấp hoặc đã có TOPIK 4.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay