Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi

Chương trình

Tổng quan khóa học

  • Đầu vào: Học viên bắt đầu học tiếng Hàn Quốc
  • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng hợp Quyển 1 (học từ bài 1 đến bài 10 Quyển 1).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá