Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi

Tổng quan khóa học

  • Đầu vào: Học viên đã học hết bài 10 quyển Sơ cấp 1 (Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp)
  • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng hợp Quyển 1 và 2 (học từ bài 11 quyển 1 đến bài 5 quyển 2)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá