Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung - Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 3 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn sơ cấp 3

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

22 buổi

Tổng quan khóa học

  • Đầu vào: Học viên đã học hết Bài 5 quyển Sơ Cấp 2 (Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp)
  • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng hợp Quyển 1 và 2 (học từ bài 6 quyển 2 đến bài 15 quyển 2)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá