Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

26 buổi

Tổng quan khóa học

  • Đầu vào: Học viên đã học hết trình độ Sơ Cấp (Giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp)
  • Giáo trình: Tiếng Hàn Tổng Hợp Quyển 3 (Học từ bài 1 đến bài 10 Quyển 3)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ Hà Trung

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá