Trung tâm Hàn ngữ HPC - Khóa học Luyện thi TOPIK I | Edu2Review

Khóa học Luyện thi TOPIK I

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

20 buổi

Trình độ đầu vào: Học viên đã hoàn thành khóa học sơ cấp 2 hoặc có trình độ tương tự.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ HPC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá