Trung tâm Hàn ngữ HPC | Edu2Review

Trung tâm Hàn ngữ HPC

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
40 buổi
2.350.000đ
2.350.000đ

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

40 buổi
Học phí
2.350.000đ

Chương trình

Giáo trình: Seoul 1

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
40 buổi
2.350.000đ
2.350.000đ

Tiếng Hàn Sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

40 buổi
Học phí
2.350.000đ

Chương trình

Giáo trình: Seoul 2

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn Trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
40 buổi
2.500.000đ
2.500.000đ

Tiếng Hàn Trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

40 buổi
Học phí
2.500.000đ

Chương trình

Giáo trình: Seoul 3

Nhận tư vấn

Luyện thi TOPIK I

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi
1.750.000đ
1.750.000đ

Luyện thi TOPIK I

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

20 buổi
Học phí
1.750.000đ

Chương trình

Trình độ đầu vào: Học viên đã hoàn thành khóa học sơ cấp 2 hoặc có trình độ tương tự.

Nhận tư vấn

Luyện thi TOPIK II

TOPIK 2 trung cấp
20 buổi
2.250.000đ
2.250.000đ

Luyện thi TOPIK II

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

20 buổi
Học phí
2.250.000đ

Chương trình

Trình độ đầu vào: Học viên đã hoàn thành khóa học trung cấp 3 hoặc có trình độ tương tự.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay