Trung tâm Hàn ngữ HPC - Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

40 buổi

Giáo trình: Seoul 1

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ HPC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá