Trung tâm Hàn ngữ HPC - Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn Trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

40 buổi

Giáo trình: Seoul 3

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Hàn ngữ HPC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá