Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng sống Phù sa đỏ - Khóa học Kỹ năng sống cho thiếu niên | Edu2Review

Kỹ năng sống cho thiếu niên

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Thời lượng

16 buổi

Thông tin liên hệ

Tổng quan khóa học

Mục tiêu

Trang bị cho thanh thiếu niên các kỹ năng sống quan trọng, giúp các em tự tin, bản lĩnh, thành công trong học tập và hội nhập xã hội

Đối tượng

Thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi

Nội dung khóa học

Kỹ năng sinh tồn:

 • Kỹ năng ứng phó với bắt nạt
 • Kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích
 • Kỹ năng thoát hiểm khi gạp hỏa hoạn
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẩn và xung đột

Kỹ năng hoàn thiện bản thân:

 • Kỹ năng khám phá bản thân
 • Kỹ năng thiết lập mục tiêu
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng phát triển mối quan hệ:
 • Kỹ năng thiết lập mối quan hệ
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng thích nghi với môi trường mới

Kỹ năng lãnh đạo:

 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng
 • Kỹ năng hoạch định tổ chức công việc
 • Kỹ năng xậy dựng Nhãn hiệu
 • Kỹ năng lãnh đạo