Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng sống Phù sa đỏ - Khóa học Kỹ năng sống cho trẻ mầm non | Edu2Review

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Thời lượng

10 tháng

Thông tin liên hệ

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Nhằm trang bị cho trẻ những kỹ năng căn bản nhất, giúp trẻ hội nhập với môi trường, biết tự bảo vệ bản thân trước những thách thức tự nhiên, xã hội, giúp trẻ làm quen với những hoạt động: học tập, vui chơi, giúp trẻ rèn luyện tính tốt...

Mỗi khối kéo dài 10 tháng.

Nội dung khóa học

Chủ đề cho Khối Mầm:

 • Chủ đề về Lễ giáo, chủ đề rèn luyện khả năng giao tiếp
 • Chủ đề về thói quan tốt
 • Chủ đề về rèn tính tốt
 • Chủ đề về chăm sóc sức khỏe
 • Chủ đề giáo dục ý thức tập thể
 • Chủ đề rèn luyện nhận biết nguy hiểm
 • Chủ đề rèn luyện kỹ năng nhóm
 • Chủ đề rèn luyện kỹ năng cá nhân
 • Chủ đề rèn luyện thân thể

Chủ đề cho Khối Chồi:

 • Chủ đề về các giao tế xã hội
 • Chủ đề về giao tiếp ứng xử
 • Chủ đề thói quen tốt
 • Chủ đề rèn tính tốt
 • Chủ đề bảo vệ sức khỏe
 • Chủ đề giáo dục về ý thức phục vụ
 • Chủ đề về ứng phó rủi ro
 • Chủ đề về kỹ năng cá nhân
 • Chủ đề rèn luyện ý thức tự lập
 • Chủ đề rèn luyện óc tổ chức

Chủ đề Khối Lá:

 • Chủ đề về lễ giáo
 • Chủ đề về giao tiếp ứng xử
 • Chủ đề về thói quen tốt
 • Chủ đề rèn luyện tính tốt
 • Chủ đề chăm sóc bảo vệ thân thể
 • Chủ đề giáo dục về ý thức cộng đồng
 • Chủ đề về phòng tránh nguy hiểm
 • Chủ đề về kỹ năng quan hệ xã hội
 • Chủ đề rèn luyện khả năng tư duy
 • Chủ đề rèn luyện tư duy sáng tạo