Trung tâm Huy Linh English - Khóa học Tiếng Anh lớp 10 - lớp 12 | Edu2Review

Tiếng Anh lớp 10 - lớp 12

Học phí 850.000đ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

1 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng:

  • Học sinh Trung Học Phổ Thông (lớp 10 - 12)


Mô tả khóa học:

  • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và phát âm trong chương trình học Phổ thông, nhưng sử dụng tài liệu của công ty đã được thiết kế theo cách khác thú vị hơn SGK. Phương pháp đào tạo khác biệt.
  • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu nâng cao, bổ sung phần luyện nghe-nói.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn