Trung tâm Huy Linh English | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Huy Linh English
   Trung tâm Huy Linh English
   Trung tâm Huy Linh English
   Trung tâm Huy Linh English
   5 hình 2 video
   8.8
   Rất tốt
   3 đánh giá

   Khóa học

   38 khóa học

   Anh văn thiếu nhi 1

   Tiếng anh mẫu giáo
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng anh mẫu giáo
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Các bé từ 3,5 – 5 tuổi.

   Mô tả khóa học:

   • Làm quen với phát âm và từ vựng cơ bản.
   • Tập nói – nghe cơ bản.
   • Tập viết và đọc chữ cái tiếng Anh.
   • Hoàn thiện kỹ năng qua các hoạt động, trò chơi, xem phim tiếng Anh.
   • Tập nói trước đám đông.
   Tư vấn

   Anh văn thiếu nhi 2

   Trẻ em
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Các bé từ 6 - 9 tuổi.

   Mô tả khóa học:

   • Luyện phát âm và sử dụng từ vựng cơ bản.
   • Tập nói – nghe qua các hoạt động, trò chơi, tập nói theo phim tiếng Anh.
   • Làm bài tập phát triển tư duy ngôn ngữ.
   • Tập nói trước đám đông.
   Tư vấn

   Tiếng Anh lớp 6 - lớp 9

   Trẻ em
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Học sinh Trung Học Cơ Sở


   Mô tả khóa học:

   • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và phát âm trong chương trình học Phổ thông, nhưng sử dụng tài liệu của công ty đã được thiết kế theo cách khác thú vị hơn SGK. Phương pháp đào tạo khác biệt.
   • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu nâng cao, bổ sung phần luyện nghe-nói.
   Tư vấn

   Tiếng Anh lớp 10 - lớp 12

   Trẻ em
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   • Học sinh Trung Học Phổ Thông (lớp 10 - 12)


   Mô tả khóa học:

   • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và phát âm trong chương trình học Phổ thông, nhưng sử dụng tài liệu của công ty đã được thiết kế theo cách khác thú vị hơn SGK. Phương pháp đào tạo khác biệt.
   • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu nâng cao, bổ sung phần luyện nghe-nói.
   Tư vấn

   Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Starters

   Trẻ em
   8 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   8 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Movers

   Trẻ em
   8 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   8 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Flyers

   Trẻ em
   8 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Trẻ em
   8 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Kĩ năng phỏng vấn xin việc

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi đại học - UEP 400 (đạt 4 điểm)

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi đại học - UEP 500 (đạt 5 điểm)

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi đại học - UEP 600 (đạt 6 điểm)

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.600.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi đại học - UEP 700 (đạt 7 điểm)

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi đại học - UEP 800 (đạt 8 điểm)

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi đại học - UEP 900 (đạt 9 điểm)

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Thư tín thương mại

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Anh văn hàng không

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi IELTS - 4.5

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi IELTS - 5.5

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi IELTS - 6.5

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi IELTS - 7.5

   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi TOEIC - 350

   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi TOEIC - 450

   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 2.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi TOEIC - 550

   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 3.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 3.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi TOEIC - 650

   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 4.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi TOEIC - 750

   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 5.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi TOEIC - 850

   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 6.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Nói - Nghe Primary 1

   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Nói - Nghe Primary 2

   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.050.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Nói - Nghe Intermediate 1

   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.100.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Nói - Nghe Intermediate 2

   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.250.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Nói - Nghe Advanced 1

   Giao tiếp Nâng cao
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Nói - Nghe Advanced 2

   Giao tiếp Nâng cao
   3 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   3 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 3.900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ pháp thực hành 1

   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 750.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ pháp thực hành 2

   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 800.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ pháp thực hành 3

   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ pháp thực hành 4

   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 900.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ pháp thực hành 5

   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 950.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ pháp thực hành 6

   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   1 tháng
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào
   Học phí 1.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   3 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   8.4
   Cơ sở vật chất
   8.4
   Môi trường HT
   8.4
   Thực hành kỹ năng
   8.4
   Tiến bộ bản thân
   8.4
   Tư vấn xếp lớp
   8.4
   Số lượng học viên
   8.8
   Quan tâm học viên
   8.4
   Hài lòng về học phí
   8.4
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.4
   Giáo viên
   8.4
   Cơ sở vật chất
   8.4
   Môi trường HT
   8.4
   Thực hành kỹ năng
   8.4
   Tiến bộ bản thân
   8.4
   Tư vấn xếp lớp
   8.4
   Số lượng học viên
   8.8
   Quan tâm học viên
   8.4
   Hài lòng về học phí
   8.4
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.4

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Chất Lượng Tốt

   Đã học khoá học: Giao tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   cơ sở vật chất tốt, giáo viên tận tâm

   Điểm cần cải thiện

   ít chi nhánh

   Trải nghiệm và lời khuyên

   tiến bộ ngay sau khi học giáo viên hướng dân tận tình tiến bộ ngay sau khi học giáo viên hướng dân tận tình

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Kim Trần
   Kim Trần
    

   Tiếp Thu Nhanh

   Đã học khoá học: Luyện thi tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam đều khá tận tình giúp học sinh, chương trình và cách giảng dạy thu hút học viên tạo động lực cho các bạn tiếp thu bài nhanh

   Điểm cần cải thiện

   cơ sở vật chất chưa tối tân, phòng ốc, bàn ghế nhỏ

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Kỹ năng nghe và nói sau 1 khóa học ở đây thì có thể thấy sự tiến bộ 1 cách rõ rệt, có thể tự tin giao tiếp khi đứng trước 1 người nước ngoài.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nguyễn Thái Bình
   Nguyễn Thái Bình
    

   Hữu Ích Cho Những Bạn Muốn Ôn Thi Đại Học

   Đã học khoá học: Tiếng Anh lớp 10-12 tại đây.

   Ưu điểm

   hấp dẫn, giảng viên nhiệt tình, trình độ chuyên môn cao

   Điểm cần cải thiện

   không có nhược điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thật sự hữu ích cho những bạn luyện thi đại hoc, nếu bạn còn đang băn khoăn không biết nên học chỗ nào thì đây là 1 sự loạ chọn tốt cho bạn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Huy Linh English là công ty đào tạo Anh ngữ chuyên về hai kĩ năng Nghe, Nói cho mọi người theo cách bản xứ hóa, giúp học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả

   Huy Linh English (website:huylinhenglish.com) có quy trình đào tạo học viên chất lượng và lượng bài học phong phú, phù hợp với từng trình độ của học viên. Ở Huy Linh tạo ra một tư duy về cách giảng dạy mới cũng như định hướng đào tạo và xây dựng giáo trình khác biệt. Bên cạnh đó, Huy Linh còn là đối tác của nhiều công ty, tập đoàn lớn nhằm đào tạo Tiếng Anh cho nguồn lực của họ.
   Huy Linh English tập trung vào đào tạo hai kĩ năng Nghe, Nói với những bài học thực tế.

   Huy Linh English tập trung vào đào tạo hai kĩ năng Nghe, Nói với những bài học thực tế.

   Giới thiệu về Huy Linh English

   Huy Linh English được xem là một công ty đào tạo Anh ngữ tại Việt Nam hiện nay với phương pháp giảng dạy mới mẻ, định hướng giáo trình khác biệt và chỉ chuyên về hai kĩ năng Nghe, Nói cho học viên.

   Ở Huy Linh coi trọng việc luyện tập phát âm và ngữ điệu bản xứ trong các lớp Nói-Nghe, khác biệt so với các tài liệu hiện hữu trên thị trường. Ngoài các lớp học cung cấp kiến thức thông dụng, Huy Linh còn chuyên đào tạo các kĩ năng thương mai phục vụ cho công việc tại các công ty đa quốc gia.

   Tính đến nay, Huy Linh đã đào tạo khoảng 3000 lượt học viên nói được tiếng Anh cơ bản theo hướng bản xứ hóa trong 5 tháng. Đây là hướng đi khác biệt của trung tâm nhằm giúp học viên cải thiện được trình độ của mình một cách hiệu quả và cung ứng nguồn nhân lực giỏi Anh ngữ cho nền kinh tế.


   Huy Linh đào tạo học viên theo phương pháp khác biệt giúp mọi người cải thiện Tiếng Anh hiệu quả.

   Huy Linh đào tạo học viên theo phương pháp khác biệt giúp mọi người cải thiện Tiếng Anh hiệu quả.

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất tại Huy Linh được trang bị đầy đủ với bàn ghế, bảng lông, máy lạnh tạo điều kiện học tập và giảng dạy cho mọi người tại trung tâm.

   Đội ngũ giảng viên

   Giảng viên tại Huy Linh là những thầy cô được tuyển chọn và đào tạo nghiêm ngặt, có khả năng phát âm và ngữ điệu tiếng Anh chuẩn mực.

   Nhiều giáo viên có kinh nghiệm giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế đa quốc tịch, công việc thực tế, đã và đang công tác từ các công ty Hàng không Việt Nam, hãng Hàng không Brunei, Cụm cảng Hàng không Miền Nam, Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines).
   Một góc lớp học tại Huy Linh với đầy đủ thiết bị cho giảng viên và học viên.

   Một góc lớp học tại Huy Linh với đầy đủ thiết bị cho giảng viên và học viên.

   Phương pháp giảng dạy

   Bỏ qua cách đào tạo truyền thống vốn rất kém hiệu quả và gây tốn kém thời gian, công sức, công ty HUY LINH theo đuổi tư duy đào tạo mới, định hướng đào tạo và xây dựng giáo trình khác biệt, giúp nói tiếng Anh được trong 4 tháng!

   Huy Linh coi trọng việc thực hành, luyện tập phát âm và ngữ điệu bản xứ trong các lớp Nói-Nghe, khác biệt so với các tài liệu hiện hữu trên thị trường.

   Phương pháp đào tạo đột phá, cá nhân hóa, tập trung huấn luyện học viên phát âm, ngữ điệu chuẩn và biểu diễn, trình bày, thuyết trình tiếng Anh. Giáo trình được thiết kế riêng, dễ học, theo sát thực tế giao tiếp trong công việc, khác biệt so với các chương trình hiện có trên thị trường.

   Clip giới thiệu về đội ngũ giảng viên tại Huy Linh English (nguồn: youtube)

   Nguồn: Trung tâm Huy Linh English

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký