Trung tâm Huy Linh English | Edu2Review

Trung tâm Huy Linh English

3 đánh giá
8.8
Rất tốt
3 đánh giá

Khóa học

Anh văn thiếu nhi 1

Tiếng anh mẫu giáo
1 tháng
750.000đ
750.000đ

Anh văn thiếu nhi 1

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo

Thời lượng

1 tháng
Học phí
750.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Các bé từ 3,5 – 5 tuổi.

Mô tả khóa học:

 • Làm quen với phát âm và từ vựng cơ bản.
 • Tập nói – nghe cơ bản.
 • Tập viết và đọc chữ cái tiếng Anh.
 • Hoàn thiện kỹ năng qua các hoạt động, trò chơi, xem phim tiếng Anh.
 • Tập nói trước đám đông.
Nhận tư vấn

Anh văn thiếu nhi 2

Trẻ em
1 tháng
750.000đ
750.000đ

Anh văn thiếu nhi 2

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

1 tháng
Học phí
750.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Các bé từ 6 - 9 tuổi.

Mô tả khóa học:

 • Luyện phát âm và sử dụng từ vựng cơ bản.
 • Tập nói – nghe qua các hoạt động, trò chơi, tập nói theo phim tiếng Anh.
 • Làm bài tập phát triển tư duy ngôn ngữ.
 • Tập nói trước đám đông.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh lớp 6 - lớp 9

Trẻ em
1 tháng
750.000đ
750.000đ

Tiếng Anh lớp 6 - lớp 9

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

1 tháng
Học phí
750.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Học sinh Trung Học Cơ Sở


Mô tả khóa học:

 • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và phát âm trong chương trình học Phổ thông, nhưng sử dụng tài liệu của công ty đã được thiết kế theo cách khác thú vị hơn SGK. Phương pháp đào tạo khác biệt.
 • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu nâng cao, bổ sung phần luyện nghe-nói.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh lớp 10 - lớp 12

Trẻ em
1 tháng
850.000đ
850.000đ

Tiếng Anh lớp 10 - lớp 12

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

1 tháng
Học phí
850.000đ

Chương trình

Đối tượng:

 • Học sinh Trung Học Phổ Thông (lớp 10 - 12)


Mô tả khóa học:

 • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và phát âm trong chương trình học Phổ thông, nhưng sử dụng tài liệu của công ty đã được thiết kế theo cách khác thú vị hơn SGK. Phương pháp đào tạo khác biệt.
 • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu nâng cao, bổ sung phần luyện nghe-nói.
Nhận tư vấn
6.000.000đ

Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Starters

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tháng
Học phí
6.000.000đ
Nhận tư vấn
6.400.000đ

Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Movers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tháng
Học phí
6.400.000đ
Nhận tư vấn
6.800.000đ

Luyện thi chứng chỉ Cambridge - Flyers

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

8 tháng
Học phí
6.800.000đ
Nhận tư vấn

Kĩ năng phỏng vấn xin việc

Các khóa học khác
1 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Kĩ năng phỏng vấn xin việc

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi đại học - UEP 400 (đạt 4 điểm)

Các khóa học khác
1 tháng
1.400.000đ
1.400.000đ

Luyện thi đại học - UEP 400 (đạt 4 điểm)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.400.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi đại học - UEP 500 (đạt 5 điểm)

Các khóa học khác
1 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Luyện thi đại học - UEP 500 (đạt 5 điểm)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi đại học - UEP 600 (đạt 6 điểm)

Các khóa học khác
1 tháng
1.600.000đ
1.600.000đ

Luyện thi đại học - UEP 600 (đạt 6 điểm)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.600.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi đại học - UEP 700 (đạt 7 điểm)

Các khóa học khác
1 tháng
1.700.000đ
1.700.000đ

Luyện thi đại học - UEP 700 (đạt 7 điểm)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.700.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi đại học - UEP 800 (đạt 8 điểm)

Các khóa học khác
1 tháng
1.800.000đ
1.800.000đ

Luyện thi đại học - UEP 800 (đạt 8 điểm)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.800.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi đại học - UEP 900 (đạt 9 điểm)

Các khóa học khác
1 tháng
1.900.000đ
1.900.000đ

Luyện thi đại học - UEP 900 (đạt 9 điểm)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.900.000đ
Nhận tư vấn

Thư tín thương mại

Các khóa học khác
1 tháng
2.000.000đ
2.000.000đ

Thư tín thương mại

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
2.000.000đ
Nhận tư vấn

Anh văn hàng không

Các khóa học khác
1 tháng
1.000.000đ
1.000.000đ

Anh văn hàng không

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.000.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS - 4.5

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
1 tháng
2.200.000đ
2.200.000đ

Luyện thi IELTS - 4.5

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

1 tháng
Học phí
2.200.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS - 5.5

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
1 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Luyện thi IELTS - 5.5

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

1 tháng
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS - 6.5

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
1 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Luyện thi IELTS - 6.5

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

1 tháng
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS - 7.5

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0
1 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Luyện thi IELTS - 7.5

Trình độ

IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Thời lượng

1 tháng
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC - 350

TOEIC
2 tháng
2.200.000đ
2.200.000đ

Luyện thi TOEIC - 350

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.200.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC - 450

TOEIC
2 tháng
2.500.000đ
2.500.000đ

Luyện thi TOEIC - 450

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC - 550

TOEIC
2 tháng
3.500.000đ
3.500.000đ

Luyện thi TOEIC - 550

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
3.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC - 650

TOEIC
2 tháng
4.500.000đ
4.500.000đ

Luyện thi TOEIC - 650

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC - 750

TOEIC
2 tháng
5.500.000đ
5.500.000đ

Luyện thi TOEIC - 750

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
5.500.000đ
Nhận tư vấn

Luyện thi TOEIC - 850

TOEIC
2 tháng
6.500.000đ
6.500.000đ

Luyện thi TOEIC - 850

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí
6.500.000đ
Nhận tư vấn

Nói - Nghe Primary 1

Giao tiếp Cơ bản
1 tháng
950.000đ
950.000đ

Nói - Nghe Primary 1

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

1 tháng
Học phí
950.000đ
Nhận tư vấn

Nói - Nghe Primary 2

Giao tiếp Cơ bản
1 tháng
1.050.000đ
1.050.000đ

Nói - Nghe Primary 2

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.050.000đ
Nhận tư vấn

Nói - Nghe Intermediate 1

Giao tiếp Trung cấp
1 tháng
1.100.000đ
1.100.000đ

Nói - Nghe Intermediate 1

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.100.000đ
Nhận tư vấn

Nói - Nghe Intermediate 2

Giao tiếp Trung cấp
1 tháng
1.250.000đ
1.250.000đ

Nói - Nghe Intermediate 2

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.250.000đ
Nhận tư vấn

Nói - Nghe Advanced 1

Giao tiếp Nâng cao
1 tháng
1.300.000đ
1.300.000đ

Nói - Nghe Advanced 1

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.300.000đ
Nhận tư vấn

Nói - Nghe Advanced 2

Giao tiếp Nâng cao
3 tháng
3.900.000đ
3.900.000đ

Nói - Nghe Advanced 2

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

3 tháng
Học phí
3.900.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ pháp thực hành 1

Tiếng Anh tổng quát
1 tháng
750.000đ
750.000đ

Ngữ pháp thực hành 1

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

1 tháng
Học phí
750.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ pháp thực hành 2

Tiếng Anh tổng quát
1 tháng
800.000đ
800.000đ

Ngữ pháp thực hành 2

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

1 tháng
Học phí
800.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ pháp thực hành 3

Tiếng Anh tổng quát
1 tháng
850.000đ
850.000đ

Ngữ pháp thực hành 3

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

1 tháng
Học phí
850.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ pháp thực hành 4

Tiếng Anh tổng quát
1 tháng
900.000đ
900.000đ

Ngữ pháp thực hành 4

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

1 tháng
Học phí
900.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ pháp thực hành 5

Tiếng Anh tổng quát
1 tháng
950.000đ
950.000đ

Ngữ pháp thực hành 5

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

1 tháng
Học phí
950.000đ
Nhận tư vấn

Ngữ pháp thực hành 6

Tiếng Anh tổng quát
1 tháng
1.000.000đ
1.000.000đ

Ngữ pháp thực hành 6

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

1 tháng
Học phí
1.000.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Tư vấn xếp lớp
8.4
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.4
Cơ sở vật chất
8.4
Môi trường HT
8.4
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.4
Tư vấn xếp lớp
8.4
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay