Trung tâm Huy Linh English - Khóa học Tiếng Anh lớp 6 - lớp 9 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh lớp 6 - lớp 9

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

1 tháng

Đối tượng:

  • Học sinh Trung Học Cơ Sở


Mô tả khóa học:

  • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và phát âm trong chương trình học Phổ thông, nhưng sử dụng tài liệu của công ty đã được thiết kế theo cách khác thú vị hơn SGK. Phương pháp đào tạo khác biệt.
  • Học và thực hành ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu nâng cao, bổ sung phần luyện nghe-nói.

Lợi ích khóa học

  • Giúp học viên học tốt chương trình tiếng Anh tại trường THCS theo giáo trình của Bộ GDĐT, đạt điểm cao nhất theo khả năng trong các kỳ kiểm tra và thi tại trường.