Đảm Bảo Đầu Ra - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Đảm Bảo Đầu Ra

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm.
- Đảm bảo đầu ra.
- Nhân viên nhiệt tình hỗ trợ tư vấn.

Điểm cần cải thiện

- Mở thêm nhiều chi nhánh.
- Học lầu thấp.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tốt, môi trường học tập thân thiện, giúp cải thiện trình độ tiếng Anh hơn nữa.
- Nên theo học để đảm bảo đầu ra.
- Giảng viên nhiệt tình chỉ dẫn, quá trình học dễ tiếp thu, giúp học viên dễ hiểu bài hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.