Học Phí Rẻ - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Phí Rẻ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Học phí rẻ.
- Giáo viên trình độ cao, hv nhiều nhưng tận tình, vui vẻ.
- Nhiều ca học nếu bạn bận có thể học bù ca khác.

Điểm cần cải thiện

- Lớp giải đề và cơ bản cần giảm số lượng.
- Phát hành nhiều tài liệu thêm ạ.
- Nên có lớp riêng, sĩ số nhất định.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Khóa học phù hợp với các bạn có ý tự học, lớp giải đề chỉ lên giải đề sơ qua không tỉ mỉ nên phù hợp với các bạn có nền tảng sẵn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.