Tiến Bộ Trong Học Tập. - Đánh giá về Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English) | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Tiến Bộ Trong Học Tập.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Dạy dễ hiểu.
- Ví dụ cụ thể, thực tế.
- Cấu trúc học tập rõ ràng, dễ làm.

Điểm cần cải thiện

- Em không ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tiến bộ trong học tập.
- Không nản khi nghe giảng bài.
- Thú vị khi học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.