Trung tâm kế toán Lê Ánh | Edu2Review
📌 Bé nhút nhát, học tiếng Anh sao cho hiệu quả? Học thử và nhận ngay học bổng 35% tại đây 👉
📌 Bé nhút nhát, học tiếng Anh sao cho hiệu quả? Học thử và nhận ngay học bổng 35% tại đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm kế toán Lê Ánh
   Trung tâm kế toán Lê Ánh
   Trung tâm kế toán Lê Ánh
   Trung tâm kế toán Lê Ánh
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   8 khóa học

   Kế toán tổng hợp thực hành

   Nghiệp vụ kế toán
   25 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   25 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Hướng dẫn thực hành công việc Kế toán tổng hợp

   Kế toán trưởng sẽ hướng dẫn học viên thực hành các công việc kế toán sau tại doanh nghiệp như sau:

   • Kế toán vốn bằng tiền (Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng)
   • Kế toán nhập hàng và công nợ đối với nhà cung cấp
   • Kế toán doanh thu và công nợ phải thu khách hàng
   • Kế toán lương và các khoản trích theo lương
   • Kế toán tài sản cố định và đầu tư XD cơ bản
   • Kế toán công cụ dụng cụ, chi phí ngắn hạn, dài hạn
   • Kế toán doanh thu-chi phí tài chính, thu nhập– chi phí khác
   • Kế toán các loại chi phí, giá vốn và giá thành

   Phần 2: Thực hành kê khai thuế, lập và phân tích báo cáo tài chính

   • Hướng dẫn lập, kiểm tra báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế
   • Hướng dẫn kế khai và nộp thuế qua mạng

   Phương pháp giảng dạy

   Với khóa học kế toán tại Lê Ánh, học viên sẽ được kế toán trưởng hướng dẫn cách xử lý toàn bộ các công việc kế toán ngoài thực tế, thông qua chứng từ sống và phần mềm kế toán theo phương pháp tư duy, tìm hiểu bản chất để có thể chủ động xử lý công việc kế toán trong bất kỳ môi trường doanh nghiệp nào (dù là kế toán thương mại dịch vụ, sản xuất hay xây lắp).

   Lợi ích của khóa học

   • Có kiến thức bài bản để tự tin lên được báo cáo tài chính và báo cáo thuế
   • Kế toán trưởng giỏi trực tiếp hướng dẫn đến khi thành thạo
   • Học thử miễn phí, hoàn lại 100% học phí nếu không hài lòng
   • Kết nối tuyển dụng, giới thiệu việc làm miễn phí
   • Trung tâm giới thiệu thực tập, cấp chứng nhận sau khóa học
   Tư vấn

   Kế toán thuế chuyên sâu

   Nghiệp vụ kế toán
   1 thời lượng
   Học phí 4.000.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   1 thời lượng
   Học phí 4.000.000 ₫

   Nội dung khóa học

   Chương trình sẽ tập trung hướng dẫn và đào tạo bạn các kỹ năng: (1) Kỹ năng phân tích, xử lý chứng từ có lợi nhất về thuế; (2) Kỹ năng lập báo cáo thuế và báo cáo ài chính hiệu quả; (3) Kỹ năng tối thiểu hóa chi phí thuế phải nộp; (4) Kỹ năng giao tiếp với cơ quan thuế.

   Nội dung chi tiết khóa học Kế toán thuế chuyên sâu bao gồm:

   Phần 1. Tổng quan về Kế toán Thuế.

   • Các công việc kế toán thuế phải làm tại doanh nghiệp
   • Các thủ tục kế toán thuế phải làm đối với doanh nghiệp mới thành lập
   • Cách xây dựng những mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cần thiết của kế toán thuế
   • Cách tổ chức chứng từ thuế khoa học
   • Kỹ năng tìm hiểu luật thuế, kế toán đơn giản, hiệu quả

   Phần 2. Thực hành lập và phân tích báo cáo tài chính trên Excel

   • Tìm hiểu chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ trong các phần hành kế toán
   • Tìm hiểu các tài liệu File excel sổ kế toán và hướng dẫn cách hạch toán kế toán, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp để lập báo cáo tài chính theo bộ chứng từ thực tế tại 1 doanh nghiệp
   • Lập và phân tích báo cáo tài chính bằng Excel

   Phần 3. Thực hành kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT)
   3.1 Tìm hiểu cơ sở lý thuyết kế toán thuế GTGT

   • Nội dung, kết cấu, bản chất các tài khoản thuế GTGT, cách hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
   • Vai trò của khoản mục thuế GTGT đối với hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp
   • Cập nhật các luật thuế liên quan đến hóa đơn GTGT và thuế GTGT mà kế toán thuế phải biết.
   • Những vấn đề đặt ra về kỹ năng nghề nghiệp đối với phần hành kế toán thuế GTGT

   3.2 Thực hành kê khai Thuế GTGT theo phần mềm kê khai mới nhất

   • Cách cài đặt phần mềm kê khai thuế mới nhất
   • Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm kê khai thuế mới nhất
   • Chỉ dạy kiến thức pháp lý căn bản về thuế GTGT (cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT, đối tượng chịu và nộp thuế GTGT, đối tượng không chịu thuế GTGT, các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT, căn cứ tính thuế, giá tính thuế GTGT, thời điểm xác định thuế GTGT, thuế suất, phương pháp tính thuế)
   • Chỉ dạy kiến thức pháp lý về kê khai, bổ sung kê khai và nộp thuế GTGT
   • Hướng dẫn học viên thao tác nghiệp vụ kê khai thuế GTGT trên máy tính

   3.3 Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống liên quan đến thuế GTGT

   • Xử lý các tình huống đặc biệt liên quan đến thuế GTGT
   • Tư vấn chuẩn bị thủ tục phục vụ thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế GTGT

   Phần 4: Thực hành thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

   4.1 Tìm hiểu cơ sở lý thuyết Kế toán Thuế TNCN

   • Nội dung, kết cấu, bản chất thuế TNCN và các tài khoản kế toán liên quan.
   • Vai trò của khoản mục thuế TNCN đối với hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp
   • Cập nhật các luật thuế liên quan đến thuế TNCN mà kế toán thuế phải biết.
   • Những vấn đề đặt ra về kỹ năng nghề nghiệp đối với phần hành kế toán thuế TNCN.

   4.2 Thực hành kê khai thuế TNCN theo phần mềm kê khai mới nhất

   • Chỉ dạy kiến thức pháp lý cơ bản của thuế TNCN
   • Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN, đăng ký MST TNCN
   • Cách tính thuế TNCN
   • Cách xác định đối tượng, thu nhập chịu thuế TNCN
   • Cách xác định thu nhập không chịu thuế TNCN
   • Hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế
   • Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo qúy, tháng hoặc năm trên máy vi tính
   • Hướng dẫn cách gửi tờ khai thuế TNCN đến cơ quan thuế hiệu quả.

   4.3 Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống đặc biệt liên quan đến thuế TNCN ngoài thực tế

   • Cách tối thiểu hóa thuế TNCN phải nộp
   • Cách tổ chức, kê khai hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế TNCN
   • Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế về thuế TNCN

   Phần 5: Thực hành thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

   5.1 Tìm hiểu cơ sở lý thuyết kế toán thuế TNDN

   • Nội dung, kết cấu, bản chất thuế TNDN và các tài khoản kế toán liên quan.
   • Vai trò của khoản mục thuế TNDN đối với hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp
   • Cập nhật các luật thuế liên quan đến thuế TNDN mà kế toán thuế phải biết.
   • Những vấn đề đặt ra về kỹ năng nghề nghiệp đối với phần hành kế toán thuế TNDN.

   5.2 Thực hành kê khai thuế TNDN theo phần mềm kê khai mới nhất

   • Chỉ dạy kiến thức pháp lý cơ bản của thuế TNDN
   • Cách xác định kỳ kê khai thuế TNDN
   • Cách tính thuế TNDN
   • Cách xác định chi phí hợp lý và không hợp lý khi tính thuế TNDN
   • Hướng dẫn cách quyết toán thuế TNDN, hoàn thuế
   • Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN trên máy vi tính
   • Hướng dẫn cách gửi tờ khai thuế TNDN đến cơ quan thuế hiệu quả.

   5.3 Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống đặc biệt liên quan đến thuế TNDN ngoài thực tế

   • Cách tối thiểu hóa thuế TNDN phải nộp
   • Cách tổ chức, kê khai hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế TNDN
   • Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế về thuế TNDN bao gồm:
   • Xác định thời điểm cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế
   • Cách thức thanh kiểm tra của cơ quan thuế
   • Hướng dẫn chuẩn bị các mẫu biểu phục vụ thanh kiểm tra
   • Các kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ quan thuế

   Phần 6: Thực hành các loại thuế khác và ảnh hưởng của thuế đến báo cáo tài chính doanh nghiệp (BCTC DN)

   Lợi ích khóa học

   Đến với khóa học, bạn sẽ được:

   • Trải nghiệm vào đời sống thực tiễn của doanh nghiệp thông qua nghiên cứu và xử lý khối lượng NVKTPS, chứng từ thực tế đồ sộ trong khóa học kế toán thuế chuyên sâu
   • Các Kế toán trưởng, chuyên gia về thuế trực tiếp đứng lớp,cầm tay chỉ việc, bồi dưỡng nghiệp vụ từ buổi đầu đến buổi cuối cùng
   • Có khả năng giải quyết và xử lý trọn vẹn các công việc về thuế trên cơ sở cập nhập luật thuế mới nhất
   • Có được phương pháp làm việc hiệu quả của 1 kế toán thuế chuyên nghiệp với kỹ năng xử lý chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo luật thuế bảo vệ được chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân người lao động
   • Có được phương pháp nghiên cứu, xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thông tư, luật hiệu quả trước sự thay đổi thường xuyên của luật thuế hiện nay.
   • Đào tạo kỹ năng xử lý công việc và tình huống khéo léo với cơ quan thuế
   • Học trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
   • Tư vấn nghề nghiệp trong và sau khóa học
   • Học đến khi làm được việc thì thôi.
   • Tặng 1 khóa học hướng dẫn viết CV và phỏng vấn xin việc kế toán hiệu quả (giảng viên là trưởng phòng nhân sự của các công ty, tập đoàn lớn).

   Phương pháp giảng dạy

   Các bạn sẽ được dạy cách làm thuế theo hướng tiếp cận đi từ tổng quan đến chi tiết, từ đó hiểu được bản chất công việc và phương pháp làm việc hiệu quả.

   Tư vấn

   Kế toán Excel

   Nghiệp vụ kế toán
   20 buổi
   Nghiệp vụ kế toán
   20 buổi

   Đối tượng tham gia khóa học

   • Sinh viên kế toán: Học kế toán Excel sẽ giúp các bạn sinh viên hình dung được việc tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp như thế nào, mẫu sổ và cách đặt hàm để liên kết các sổ, lên được báo cáo tài chính ra sao. Các bức tranh về kế toán thực tế sẽ cụ thể, tường minh hơn. Bên cạnh đó, việc học kế toán excel còn giúp kỹ năng tin học của sinh viên tốt hơn. Đây sẽ là nền tảng và lợi thế để sinh viên tự tin xin việc khi ra trường.
   • Người đi làm muốn bắt đầu lại từ công việc kế toán: Học kế toán Excel sẽ giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ, rõ ràng và chi tiết cách tổ chức công tác kế toán và xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, cách xây dựng, thiết kế sổ sách. Khi đã có nền tảng và kỹ năng Excel tốt, các bạn sẽ có sự tự tin xin việc vào bất kỳ doanh nghiệp nào, dù doanh nghiệp đó có sử dụng phần mềm kế toán hay không.
   • Người đi làm đã làm phần mềm kế toán nhưng chưa làm kế toán Excel: Học kế toán trên excel sẽ giúp bạn chủ động hơn, hiểu hơn về kế toán doanh nghiệp, đặc biệt hoàn thiện kỹ năng tin học văn phòng của mình hơn rất nhiều. Trong thực tế, không phải công ty nào cũng sử dụng phần mềm, nên nếu bạn chỉ biết làm kế toán trên phần mềm thì sẽ khó đáp ứng được công tác kế toán Excel tại những doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ tốt.

   Nội dung khóa học

   • Hướng dẫn thiết lập, lựa chọn hình thức ghi sổ, mở sổ sách kế toán trên Excel.
   • Hướng dẫn sử dụng các hàm thường dung trên kế toán Excel
   • Hướng dẫn phân tích, xử lý chứng từ và các nghiệp vụ kế toán tại tất cả các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, các phần hành kế toán chi tiết như kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán lập báo cáo tài chính
   • Thực hành lên các loại sổ như: sổ nhật ký chung, sổ cái, bảng phân bổ chi phí, bảng khấu hao, bảng kê nhập – xuất – tồn, công nợ...
   • Hướng dẫn cách tính lương, trích nộp bảo hiểm theo lương, làm bảng lương hàng tháng cho nhân viên trên Excel
   • Lồng ghép – đan xen vào trong quá trình hướng dẫn lên sổ trên Excel. Giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn kinh nghiệm phân tích, xử lý hóa đơn chứng từ, thủ thuật xử lý các tình huống ngoài thực tế, cách đối chiếu sổ sách kế toán…
   • Thực hành lập báo cáo tài chính và kê khai thuế theo quy định của BTC
   • Hướng dẫn cách đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo chính và cách khắc phục sai sót

   Lợi ích khóa học

   • Chi phí 0 đồng: Nếu biết sử dụng Excel một cách hiệu quả, doanh nghiệp vẫn hoàn toàn có thể tổ chức được hệ thống kế toán một cách chuyên nghiệp, với chi phí gần như bằng 0. Điều này rõ ràng đã giúp doanh nghiệp tiết kiêm được chi phí rất nhiều so với việc phải bỏ ra 1 khoản tiền lớn để mua phần mềm
   • Hiểu rõ bản chất kế toán: Làm kế toán trên Excel, thông qua việc phải trực tiếp thao tác các hàm trên hệ thống sổ sách Excel, phải nhập liệu và trực tiếp làm các bút toán kết chuyển, định khoản, lên các báo cáo tài chính sẽ giúp người làm hiểu rõ bản chất kế toán hơn. Bên cạnh đó, việc tự thiết kế hệ thống sổ sách phù hợp với quy mô, đặc thù của mỗi doanh nghiệp cũng sẽ giúp các nhân sự kế toán hiểu và quản lý sâu chắc bộ máy kế toán của doanh nghiệp hơn
   • Tạo lập kỹ năng tin học tốt: Làm kế toán trên excel sẽ giúp người làm sử dụng thành thạo Excel, thông qua đó đáp ứng được yêu cầu tin học không chỉ trong lĩnh vực kế toán mà còn ở hầu hết các công việc khác tại doanh nghiệp
   Tư vấn

   Kế toán hành chính sự nghiệp

   Nghiệp vụ kế toán
   1 thời lượng
   Học phí 4.500.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   1 thời lượng
   Học phí 4.500.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   Đối tượng mà khóa học kế toán hành chính sự nghiệp tại Lê Ánh hướng tới là những đối tượng như sau:

   • Những bạn sinh viên, đã có kiến thức cơ bản về kế toán và muốn nâng cao kiến thức kế toán và thuế, đồng thời muốn có cái nhìn tổng hợp về kế toán hành chính sự nghiệp
   • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp THPT, các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán
   • Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác
   • Những bạn đang làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp có những vướng mắc trong công việc hiện tại của mình để có thể hoàn thành công việc tốt hơn.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp

   • Chế độ áp dụng kế toán cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN)...
   • Hệ thống chứng từ kế toán, nguyên tắc lập.
   • Tìm hiểu hệ thống tài khoản KT HCSN
   • Lựa chọn hình thức ghi sổ kế toán
   • Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán
   • Hiểu và các thức áp dụng hệ thống mục lục NSNN
   • Nắm đầy đủ các thủ tục tiếp nhận kinh phí, quyết toán NSNN: Trình tự lập dự toán và phân phối NSNN, trình tự tiếp nhận kinh phí hoạt động, trình tự chi NSNN theo phương thức kiểm soát chi, trình tự thủ tục chi trả trực tiếp tại kho bạc nhà nước (KBNN) (TH mua vật tư, tài sản, dịch vụ), trình tự thủ tục chi kinh phí ủy quyền, thủ tục mua thẻ và nộp BHYT tại KBNN, thanh toán chi ốm đau, thai sản tại KBNN, tiếp nhận KPCĐ, nộp đoàn phí tại KBNN, thủ tục chi kinh phí công đoàn

   Phần 2: Nắm vững nguyên tắc, cách thức luân chuyển chứng từ và cật nhật số liệu các nghiệp vụ thực tế phát sinh

   • Kế toán tiền mặt, tiền gửi ở ngân hàng (NH) và KBNN.
   • Kế toán vật liệu, CCDC, SP HH.
   • Kế toán TSCĐ và ĐT XDCB
   • Kế toán thanh toán các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, thanh toán với NSNN, lương, nộp phí và lệ phí…
   • Kế toán các nguồn kinh phí
   • Kế toán các khoản chi hoạt động, các dự án…
   • Kế toán các khoản thu

   Phần 3: Cách thức lưu chứng từ, sắp xếp chứng để quyết toán cơ sở cấp trên theo tháng hoặc theo quý

   Phần 4: Lập BCTC và báo cáo quyết toán

   Lợi ích khóa học

   Học viên tham gia khoá học được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và thực tế, với sự giảng dạy trực tiếp từ giảng viên là kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp Nhà nước có trên 10 năm kinh nghiệm.

   Khóa học Kế toán hành chính sự nghiệp tại Kế toán Lê Ánh được thiết kế với mục tiêu giúp cho học viên sau khóa học có thể tiếp thu được những kiến thức như sau:

   • Nắm rõ các phương pháp kế toán hành chính sự nghiệp
   • Biết và vận dụng được các kỹ năng tổng hợp và phân bổ nguồn kinh phí hợp lý
   • Nắm rõ được các tài khoản và hạch toán của kế toán hành chính sự nghiệp
   • Các loại nguồn kinh phí và chi phí sự nghiệp
   Tư vấn

   Kỹ năng lập và kiểm soát báo cáo tài chính

   Phân tích tài chính
   6 buổi
   Học phí 2.000.000 ₫
   Phân tích tài chính
   6 buổi
   Học phí 2.000.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   Khóa học phù hợp với tất cả những người có nhu cầu tìm hiểu về khóa học, trong đó, đặc biệt hữu dụng với các đối tượng:

   • Quản lý doanh nghiệp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính
   • Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, chuyên viên tài chính của doanh nghiệp
   • Sinh viên đang theo học hoặc đã hoàn tất chương trình trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan đến Kế toán – Tài chính mong muốn nâng cao kiến thức, bổ sung nghiệp vụ để đi làm
   • Các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu về khóa học

   Nội dung khóa học

   • Kỹ năng lập báo cáo tài chính
   • Giới thiệu những điều doanh nghiệp cần biết trong thanh – kiểm tra thuế
   • Giới thiệu các nội dung cơ bản về chính sách thuế mới (ap dụng năm 2018)
   • Những rủi ro có thể xảy ra trong hạch toán, kế khai thuế
   • Kỹ năng phát hiện
   • Kỹ năng làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra thuế
   • Hướng dẫn kê khai điều chỉnh và một số nội dung liên quan đến xử lý rủi ro.
   • Hỏi – Đáp
   • Kết thúc tập huấn

   Lợi ích khóa học

   Dưới sự giảng dạy, đào tạo trực tiếp từ những giảng viên là các chuyên trên 20 năm kinh nghiệm, nguyên là trường phòng thanh tra của Cục thuế Hà Nội, học viên tham dự khóa học sẽ được học các kỹ năng, kinh nghiệm thực tế nhất về lập báo cáo và kiểm soát báo cáo tài chính.

   Khoá học sẽ trang bị cho kế toán doanh nghiệp kỹ năng lập báo cáo tài chính (kỹ năng lập báo cáo tài chính, kỹ năng quyết toán thuế, Nắm bắt được những rủi ro trong kiểm soát – kê khai thuế, kỹ năng phát hiện rủi ro, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, giải trình đoàn kiểm tra của cơ quan thuế...) cùng những giải pháp cân đối đảm bảo tránh những rủi ro ngay từ khâu đầu.

   Ngoài ra, khóa học cũng trang bị những kiến thức về chính sách thuế hiện hành, giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát nhanh các chi phí bất thường, chi phí không hợp lý, không hợp lệ... phục vụ cho quyết toán thuế, đồng thời, hạn chế tối đa những rủi ro có thể dẫn đến bị truy thu, bị phạt khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra – kiểm tra thuế.

   Tư vấn

   Nguyên lý - Tạo nền kế toán cho người mất gốc

   Kế toán - kiểm toán
   6 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   6 buổi
   Học phí 1.000.000 ₫

   Nội dung chương trình học

   • Kế toán là gì? Cách nghiên cứu bản chất kế toán theo hướng tiếp cận thực tế
   • Tài khoản kế toán và cách sử dụng các tài khoản kế toán từ đầu 1 đến đầu 9
   • Hướng dẫn cách định khoản kế toán không bao giờ sai theo quy trình 5 bước
   • Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn ra tại doanh nghiệp
   • Hướng dẫn phương pháp tính giá, chứng từ trong kế toán.

   Lợi ích khóa học

   • Hiểu được bản chất kế toán và hình dung rõ ràng các công việc mà kế toán phải làm tại doanh nghiệp
   • Hiểu và áp dụng đúng các nguyên tắc trong kế toán
   • Hiểu và biết cách sử dụng các phương pháp kế toán vào thực tiễn (phương pháp chứng từ, phương pháp đối ứng TK …)
   • Đặc biệt cam kết phân biệt rõ ràng các đối tượng kế toán, hạch toán (định khoản) thành thạo các nghiệp vụ liên quan đến các đối tượng kế toán và các quá trình kinh doanh chủ yếu tại doanh nghiệp. 2 khái niệm Nợ và Có sẽ trở lên vô cùng dễ hiểu và tường minh với bạn
   • Hiểu và lên được báo cáo tài chính 1 cách nhuần nhuyễn trên cơ sở lý thuyết, đây sẽ là nền tảng quan trọng để có được những ứng dụng rõ ràng và hiệu quả vào thực tế.
   Tư vấn

   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế

   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
   20 buổi
   Học phí 3.500.000 ₫
   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
   20 buổi
   Học phí 3.500.000 ₫

   Nội dung khóa học

   • Tìm hiểu về Incoterm 2010
   • Điều kiện thanh toán quốc tế: T/T, L/C, TTR…
   • Quy trình làm hợp đồng ngoại thương…
   • Cách thức đàm phán, giao dịch và lập hợp đồng và lưu ý thường gặp
   • Tìm hiểu quy trình làm hàng của doanh nghiệp nhập khẩu đường biển
   • Những lưu ý khi tìm hiểu nghiệp vụ thực tế khi làm hàng quy trình nhập khẩu đường biển, thuật ngữ chuyên nghành
   • Quy trình làm hàng nhập Sea và những vấn đề liên quan( tính cước, làm chứng từ, hóa đơn
   • Thực hành thực tế làm lô hàng xuất nhập khẩu đường biên với hàng xuất FCL và hàng xuất nhập LCL
   • Quy trình làm hàng xuất Air với doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu phải lưu ý những gì
   • Quy trình làm hàng nhập Air những vấn đề liên quan ( cách tính cước vấn tải, các lưu ý khi booking hàng hóa, tìm hiểu quy trình xuất nhập khẩu hàng tại cảng, những vấn đề cần lưu ý khi làm hàng Air xuất.)
   • Thực hành làm vận đơn hàng không, chuẩn bị chứng từ thực tế làm hàng xuât nhập với hàng Air
   • Cách làm và khai báo Form CO, những nghiệp vụ liên quan tới khai báo CO cho hàng xuất, hàng nhập, các mẫu Form CO phổ biến hiện nay
   • Tìm hiểu quy định chung đối với hàng khai báo CO đi các nước và khu vực
   • Thực hành làm bài tập khai báo Form CO cho lô hàng nhập hoặc xuất và nhập
   • Chứng từ khai báo hải quan, các bước để chuẩn bị chứng từ hoàn chỉnh khi khai báo
   • Những lưu ý khi làm hồ sơ và chứng từ với một số loại hàng đặc biệt
   • Tìm hiểu 6 quy tắc áp mã HS, quy trình tra cứu và phân loại mã HS khi khai báo hải quan
   • Thực hành tra cứu mã HS cho hàng hoa xuất nhập khẩu
   • Những lưu ý khi áp mã HS với hàng hóa
   • Khai báo hải quan khi thông quan và những vấn đề cần lưu ý
   • Cách truyền tờ khai trên phần mềm khai báo hải quan Vinass Ecus ( những lưu ý khi truyền tờ khai, cách đọc mãi hàng, đặt tên hàng tìm hiểu những mục bắt buộc và những mục phải ghi khi truyền tờ khai) khi nhận hàng kết
   • Các trường hợp xử lý khi nhận kết quả phân luồng thực hành như thế nào:
   • Luồng xanh hàng hóa được thông quan.
   • Luồng vàng: Xuất trình chứng từ có thể phải kiểm hóa hàng
   • Luồng đỏ: Kiểm hóa hàng và xuất trình chứng từ
   • Thực hành khai báo và truyền tờ khai cho lô hàng nhập,xuất
   • Tìm hiểu các loại giấy phép khai báo hải quan và quy trình làm hàng xuất nhập khẩu tại Viêt Nam
   • Tổng kết lớp, làm bài kiểm tra, nghe chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế và cách viết CV trả lời phỏng vấn xin việc
   • Đi thực tế tìm hiểu nghiệp vụ tại cảng quốc tế tìm hiểu quy trình xuất nhập hàng tại cảng như thế nào. Công việc của nhân viên xuất nhập khẩu phải làm những gì khi đi nhận hàng

   Lợi ích khóa học

   Khi tham dự khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế tại xuất nhập khẩu Lê Ánh, học viên sẽ:

   • Có được kinh nghiệm tương đương 1 - 3 năm làm việc thực tế và đảm nhận tốt tất cả các vị trí công việc trong công ty XNK và logistics như : Mua – bán hàng hóa quốc tế, sales Logistics, chứng từ (CS), hiện trường (Ops),...
   • Nắm chắc và vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên ngành xuất nhập khẩu và logistics vào thực tế như: Incoterms, hợp đồng ngoại thương (Contract/P.O/S.A) Invoice, Packing List, tiếng Anh chuyên ngành, phương thức thanh toán quốc tế, tính chi phí logistics, quy trình XNK, HS code, C/O, truyền tờ khai điện tử,...
   • Thành thạo kĩ năng phân tích và biết cách áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành về XNK và logistics vào công việc.
   • Được tham gia vào gia đình xuất nhập khẩu của các chuyên gia hàng đầu, hỗ trợ trọn đời đến khi thành thạo và làm được việc.
   • Cấp giấy chứng Nhận nếu vượt qua bài test cuối khóa
   Tư vấn

   Tin học văn phòng

   Tín chỉ Tin học
   15 buổi
   Học phí 3.000.000 ₫
   Tín chỉ Tin học
   15 buổi
   Học phí 3.000.000 ₫

   Đối tượng tham gia

   Khoá học phù hợp với tất cả những người có nhu cầu tìm hiểu về tin học văn phòng, trong đó đặc biệt hữu dụng với các đối tượng:

   • Các bạn chưa biết gì về tin học văn phòng muốn học và tập luyện kỹ năng tin học phục vụ công việc
   • Các bạn sinh viên đại học chuyên ngành công nghệ thông tin quan tâm và có nhu cầu muốn học tin học
   • Tất cả các bạn có quan tâm và nhu cầu cần học và tìm hiểu về máy tính, Word, Excel, PowerPoint
   • Các bạn đang có nhu cầu học chuyên về tin học văn phòng để thi đạt các chứng chỉ tin học chuẩn quốc tế

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Các chuyên đề trong Microsoft Word

   • Thao tác căn bản trên Microsoft Word
   • Thực hiện định dạng văn bản
   • Thực hiện chèn các đối tượng
   • Thao tác với bảng biểu
   • Hỗ trợ xử lý trong Microsoft Word
   • Các phím tắt trong Microsoft Word
   • Một số mẹo hay trên Microsoft Word

   Phần 2: Các chuyên đề hướng dẫn trong Microsoft Excel

   • Làm quen với Microsoft Excel
   • Làm việc với dữ liệu trong Microsoft Excel
   • Giới thiệu và sử dụng các hàm
   • Khai thác cơ sở dữ liệu
   • Đồ thị trong Microsoft Excel
   • Định dạng trang và in bảng tính
   • Phím tắt và thủ thuật

   Phần 3: Các chuyên đề hướng dẫn trong Microsoft PowerPoint

   • Giới thiệu Microsoft PowerPoint
   • Tạo bài thuyết trình cơ bản
   • Xây dựng nội dung bài thuyết trình
   • Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình
   • Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh
   • Chuẩn bị thuyết trình
   • Trình chiếu bài thuyết trình
   • Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp
   • Tài nguyên Internet

   Lợi ích khóa học

   Học viên tham gia khoá học tin học văn phòng tại Lê Ánh sẽ được giảng dạy bởi các giảng viên là chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về công nghệ thông tin hướng dẫn nhiệt tình để có được các kỹ năng sau:

   Trung tâm cam kết sau khi hoàn thành khoá học học viên sẽ có các kỹ năng:

   • Nắm vững kiến thức cơ bản về máy tính
   • Xử lý thành thạo các thao tác làm việc và tiện ích trên Windows
   • Soạn thảo và trình bày chuyên nghiệp với Microsoft Word
   • Biết cách sử dụng và lập các bài trình chiếu chuyên nghiệp trên PowerPoint
   • Tạo lập và trình bày nhanh gọn các bảng tính trong Excel
   • Hiểu rõ và biết các sử dụng thực tế các hàm và công thức tính toán trên Excel
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về Trung tâm kế toán Lê Ánh

   Trung tâm kế toán Lê Ánh được tổ chức bởi cô Lê Ánh, giảng viên Đại học, hiện đang thực hiện tư vấn kế toán cho nhiều doanh nghiệp. Với mong muốn tổ chức các khóa học kế toán đạt chất lượng tốt nhất nhằm cung cấp những kinh nghiệm kế toán thực tế hữu ích cho người học, cô Lê Ánh đã mời những chuyên gia tài chính, những kế toán trưởng rất giỏi về trực tiếp đứng lớp giảng dạy.

   Tháng 5 năm 2013, khóa học kế toán đầu tiên được tổ chức. Học viên ban đầu là những người quen thân, sĩ số lớp học lúc đó chỉ là 7 học viên/lớp. Chia sẻ về khóa học này, Cô Lê Ánh cho biết:”Thật sự là rất khó khăn cho quãng thời gian khởi đầu đó. Tôi đã phải chấp nhận bù lỗ để có thể mời những kế toán trưởng giỏi về giảng dạy.

   Lớp đào tạo kế toán tại Trung tâm Lê ÁnhLớp đào tạo kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

   Chi phí thuê giảng viên của tôi lúc đó gấp hơn 3 lần chi phí của các trung tâm kế toán trên thị trường, nó tương đương thậm chí là hơn hẳn chi phí giảng viên của các trung tâm quốc tế. Tôi làm vậy, tất cả vì mong muốn có 1 khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực sự hiệu quả cho học viên của mình.”

   Với suy nghĩ “giảng viên là yếu tố quan trọng nhất để tạo ra chất lượng khóa học”, Cô Lê Ánh đã rất vất vả trong việc tìm nguồn giảng viên chất lượng. cô Lê Ánh tâm sự “Tìm được giảng viên giỏi chuyên môn đã khó, nhưng tìm được giảng viên có cái tâm muốn chia sẻ và nghiệp vụ sư phạm tốt còn khó hơn.

   Tôi đã từng vui mừng khi gặp những kế toán trưởng rất giỏi ở các Tập đoàn, Công ty lớn hoặc những chuyên gia tại các Vụ, các Bộ. Nhưng sau đó, họ lại không thể đảm nhận được lớp học của tôi, bởi tôi nhận ra họ chưa sẵn sàng để chia sẻ cũng như trau dồi nghiệp vụ sư phạm của mình.”

   Được biết, có những thời điểm giảng viên vì lý do cá nhân không thể tiếp tục giảng dạy, cô Lê Ánh đã chấp nhận hoàn lại học phí cho học viên của mình, đồng thời tiếp tục đi tìm giảng viên đủ tiêu chuẩn đặt ra để về dạy tiếp khóa học.

   Phản hồi của học viên về Trung tâm đào tạo kế toán Lê Ánh

   Với tâm nguyện tốt đẹp và sự nhiệt tình, trách nhiệm của mình trong suốt khóa học, cô Lê Ánh luôn được Học viên yêu quý và cũng từ đây, các học viên sau khi học thấy chất lượng tốt, đã giới thiệu cho Trung tâm kế toán Lê Ánh rất nhiều học viên mới. Từ chỗ 7 học viên ban đầu, giờ lớp học Kế toán thực hành của cô Lê Ánh đã đào tạo được hơn 1000 học viên ở mọi đối tượng.

   Nguồn: Trung tâm kế toán Lê Ánh

   *Thông tin trung tâm/ trường được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   ...