Trung tâm Kế toán Thực hành Thuận Việt - Khóa học Kế toán thực hành excel | Edu2Review

Khóa học Kế toán thực hành excel

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Tổng quan khóa học

Đến với khóa học kế toán thực hành tổng hợp trên excel bạn sẽ được: Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán bằng Excel thực hành trên mẫu sổ sách kế toán trên Excel chi tiết từ khâu hạch toán, xử lý các nghiệp vụ đến sử dụng các hàm để lên sổ, lên báo cáo tài chính.

Lợi ích khóa học