Trung tâm Kế toán Thực hành Thuận Việt - Khóa học Kế toán thực hành tổng hợp từ A – Z | Edu2Review

Khóa học Kế toán thực hành tổng hợp từ A – Z

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

40 buổi

Tổng quan khóa học

Đây là khóa học dành cho người mới bắt đầu hoặc quên gần hết kiến thức về nguyên lý kế toán. Khóa học sẽ hướng dẫn bạn học lại từ đầu lý thuyết xong rồi đến thực hành trên chứng từ thực tế, hoàn thành xong khóa học các bạn có thể làm kế toán tổng hợp.

Nội dung chương trình

Nội dung khóa học kế toán thực hành thực tế tổng hợp là bao gồm tất cả các công việc của một kế toán độc lập tại một công ty từ khai báo thuế, ra phiếu chứng từ lên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Kế toán Thực hành Thuận Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá