Trung Tâm Mc IELTS | Edu2Review

Trung Tâm Mc IELTS

183 đánh giá
9.2
Xuất sắc
183 đánh giá
94% học viên khuyên học
Đã kết nối thành công 1,253 học viên!

Khóa học

Pre IELTS

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
60 giờ

Học phí 6.480.000đ

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Pre IELTS

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

60 giờ

Học phí 6.480.000đ

Chương trình

Khóa học Pre IELTS cung cấp các kiến thức nền tảng cho học viên mới bắt đầu làm quen với IELTS, giúp nâng cao khả năng phản xạ, sự tự tin khi sử dụng linh hoạt ngữ pháp, tăng vốn từ vựng, và khả năng phát âm chuẩn xác.

 • Đối tượng học viên: IELTS < 4.0, chưa từng học IELTS.
 • Tổng thời lượng: 60 giờ
 • Thời gian học: 3 tiếng/ buổi
 • Sĩ số: 12 - 16 học viên/ lớp.
 • Mục tiêu đầu ra: IELTS 4.0+

Nội dung khóa học

 • Làm quen format kỳ thi IELTS
 • Luyện tập các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết cho IELTS
 • Cải thiện kỹ năng phát âm
 • Hướng dẫn cách xây dựng đoạn văn và bài nói ở trình độ cơ bản
 • Nhận xét và hướng dẫn từ chuyên gia luyện thi IELTS

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Foundation

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
60 giờ

Học phí 8.420.000đ

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Foundation

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

60 giờ

Học phí 8.420.000đ

Chương trình

Khóa học IELTS Foundation cung cấp các kiến thức nền tảng, bao gồm kỹ năng làm bài và kiến thức học thuật để tự tin bước vào kỳ thi IELTS chính thức. Học viên được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc bài thi và được đào tạo chuyên sâu về 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết theo từng chủ đề quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS.

 • Đầu vào: IELTS 4.0 Mục tiêu: IELTS 4.5 - 5.0
 • Tổng thời lượng: 60 giờ.
 • Thời gian học: 3 tiếng/ buổi.
 • Sĩ số: 12 - 16 học viên/ lớp.
 • Học phí: 7.820.000 VNĐ

Ngoài ra, Mc IELTS cung cấp khoá học IELTS Foundation với phiên bản Premium dành cho các bạn học viên có nhu cầu "kèm" thi cấp tốc:

 • Đầu vào: IELTS 4.0 Mục tiêu: IELTS 4.5 - 5.0
 • Tổng thời lượng: 48 giờ.
 • Thời gian học: 3 tiếng/ buổi.
 • Sĩ số: 4 - 7 học viên/ lớp.
 • Học phí: 9.280.000 VNĐ

Nội dung khóa học

 • Hiểu rõ format kỳ thi IELTS
 • Làm quen cách thức chấm bài 4 kỹ năng
 • Chinh phục các dạng bài cơ bản cho 4 kỹ năng (Trọng tâm Speaking-Writing)
 • Cách tiếp cận và cách làm bài để đạt mục tiêu IELTS 4.5-5.0
 • Nhận xét và hướng dẫn từ chuyên gia luyện thi IELTS

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Intermediate

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
60 giờ

Học phí 8.980.000đ

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Intermediate

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

60 giờ

Học phí 8.980.000đ

Chương trình

Khóa học Intermediate tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đặc biệt, với sự chú trọng thời lượng học ở 2 kỹ năng khó nhất: Nói và Viết, học viên có cơ hội tối đa hoá thời gian học tại lớp với giáo viên bản ngữ và luyện tập tại nhà.

 • Đầu vào: IELTS 5.0 Mục tiêu: IELTS 5.5 - 6.0
 • Tổng thời lượng: 60 giờ.
 • Thời gian học: 3 tiếng/ buổi.
 • Sĩ số: 12 - 16 học viên/ lớp.
 • Học phí: 8.880.000 VNĐ

Ngoài ra, Mc IELTS cung cấp khoá học IELTS Intermediate với phiên bản Premium dành cho các bạn học viên có nhu cầu "kèm" thi cấp tốc:

 • Đầu vào: IELTS 5.0 Mục tiêu: IELTS 5.5 - 6.0
 • Tổng thời lượng: 48 giờ.
 • Thời gian học: 3 tiếng/ buổi.
 • Sĩ số: 4 - 7 học viên/ lớp.
 • Học phí: 9.680.000 VNĐ

Nội dung khóa học

 • Hiểu rõ format kỳ thi IELTS
 • Nắm vững cách thức chấm bài 4 kỹ năng
 • Chinh phục tất cả các dạng bài cho 4 kỹ năng (Trọng tâm Speaking-Writing)
 • Cách tiếp cận và cách làm bài để đạt mục tiêu IELTS 5.5-6.0
 • Nhận xét và hướng dẫn từ chuyên gia luyện thi IELTS

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Advanced

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
48 giờ

Học phí 7.880.000đ

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Advanced

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

48 giờ

Học phí 7.880.000đ

Chương trình

Khóa học Advanced được thiết kế chú trọng vào 2 kỹ năng Nói và Viết. Nhờ đó, học viên được phát triển tối đa khả năng sử dụng tiếng anh học thuật tại lớp với giáo viên bản ngữ.

 • Đầu vào: IELTS 6.0 Mục tiêu: IELTS 6.5+
 • Tổng thời lượng: 48 giờ.
 • Thời gian học: 3 tiếng/ buổi.
 • Sĩ số: 12 - 16 học viên/ lớp.
 • Học phí: 7.480.000 VNĐ

Ngoài ra, Mc IELTS cung cấp khoá học IELTS Advanced với phiên bản Premium dành cho các bạn học viên có nhu cầu "kèm" thi cấp tốc:

 • Đầu vào: IELTS 6.0 Mục tiêu: IELTS 6.5+
 • Tổng thời lượng: 33 giờ.
 • Thời gian học: 3 tiếng/ buổi.
 • Sĩ số: 4 - 7 học viên/ lớp.
 • Học phí: 8.580.000 VNĐ

Nội dung khóa học

 • Hiểu rõ format kỳ thi IELTS Speaking và Writing
 • Nắm vững cách thức chấm bài 2 kỹ năng Speaking và Writing
 • Cách tiếp cận và làm bài nâng cao để đạt mục tiêu IELTS 6.5+
 • Nhận xét và hướng dẫn từ chuyên gia luyện thi IELTS

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Pronunciation

IELTS
33 giờ

Học phí 4.080.000đ

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

IELTS Pronunciation

Trình độ

IELTS

Thời lượng

33 giờ

Học phí 4.080.000đ

Chương trình

Khóa học hệ thống hóa tất cả các kiến thức cần thiết để cải thiện khả năng phát âm của học viên, thời lượng luyện tập và tương tác thường xuyên giúp học viên tự tin trong IELTS Speaking.

 • Đầu vào: IELTS 4.0 (hoặc tương đương) Mục tiêu: cải thiện Phát âm và kỹ năng nói
 • Tổng thời lượng: 33 giờ.
 • Thời gian học: 2.5 tiếng/ buổi.
 • Sĩ số: 7 - 10 học viên/ lớp.
 • Học phí: 4.080.000 VNĐ

Nội dung khóa học

 • Cách phát âm từng âm riêng lẻ và ngữ điệu trong tiếng Anh
 • Chinh phục các kỹ thuật nối âm, nhấn âm, âm cuối…
 • Luyện tập với các câu hỏi trong IELTS Speaking

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Gói chấm bài IELTS Writing

IELTS
4 tuần

Học phí 5.000.000đ

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

Gói chấm bài IELTS Writing

Trình độ

IELTS

Thời lượng

4 tuần

Học phí 5.000.000đ

Chương trình

Gói chấm bài IELTS Writing dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Writing. Khi tham gia, học viên viết bài Writing và gửi để giám khảo chấm thi của Mc IELTS chấm điểm, đánh giá, gợi ý sửa lỗi và cách cải thiện trong tương lai. Gói gồm 10 bài viết (Writing Task 1 hay 2 đều được). Học viên sẽ trao đổi trực tiếp với giáo viên (online hoặc offline) về bài viết của mình.

 • Đối tượng học viên: IELTS > 5.0
 • Tổng thời lượng: 4 tuần
 • Số bài viết: 11 bài (1 bài MIỄN PHÍ)
 • Số lần gặp giáo viên: 3 lần (mỗi lần 1-1.5h)
 • Mục tiêu đầu ra: IELTS 7.0+

Nhận ưu đãi 739,000đ với Edu2Save

⚡ Tại đây

VOUCHER EDU2SAVE

Chỉ với 200,000đ, nhận ngay ưu đãi trị giá 739,000đ khi đăng ký các khóa học, duy nhất trên Edu2Review!

TÌM HIỂU THÊM TÌM HIỂU THÊM

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.5
Cơ sở vật chất
8.6
Môi trường HT
9.1
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.4
Giáo viên
9.5
Cơ sở vật chất
8.6
Môi trường HT
9.1
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
9.3
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
9.4

Bạn cần tư vấn thêm?

Giới thiệu

Địa điểm