Trung tâm MMOST Việt Nam - Khóa học Big Hero | Edu2Review

Khóa học Big Hero

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Lộ trình khóa học

  • Nội dung ngày 1 và 2: Dự án về môi trường
  • Nội dung ngày 3: Dự án về tình yêu thương gia đình

Phương pháp giảng dạy

  • Giáo dục năng lực cảm xúc và xã hội
  • Giáo dục kỹ năng thế kỷ 21
  • Giáo dục thông qua trải nghiệm
  • Giáo dục dựa trên nền tảng thực hiện dự án

Mục tiêu đạt được

  • Các con được phát triển kỹ năng thế kỷ 21: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện
  • Các con được rèn luyện tính tự lập và trách nhiệm đối với bản thân
  • Các con được vun đắp những phẩm chất tốt đẹp: tôn trọng, trung thực, yêu thương gia đình và mọi người xung quanh
  • Các con được phát triển kỹ năng quản lý cảm xúc: giúp các em thấy hiểu cảm xúc bản thân từ đó có cách ứng xử phù hợp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm MMOST Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá