Trung tâm Năng khiếu Thiên Tường - Khóa học Nhạc cụ dân tộc | Edu2Review

Khóa học Nhạc cụ dân tộc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng tự học

Lộ trình khóa học

Các loại nhạc cụ dân tộc: đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, sáo…

Phương pháp giảng dạy

Giảng viên: Nhạc viện Hà Nội

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Năng khiếu Thiên Tường

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá