Có Nhiều Lựa Chọn Giờ Cho Các Khóa Học - Đánh giá về Trung tâm Nest Academy | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Có Nhiều Lựa Chọn Giờ Cho Các Khóa Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Trung tâm có nhiều lựa chọn giờ cho các khóa học.
- Giáo viên dạy sát với lộ trình đề ra ban đầu.
- Nhiệt tình trong giảng dạy.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nên cải thiện về bàn học, chỗ ngồi, nhiều chỗ khó thấy bảng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm thấy vui vẻ khi mới học những lớp bắt đầu ở đây. Nhưng khi tới lớp luyện I24 thì các bạn có thể sẽ cảm thấy áp lực hơn lúc đầu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.