Giáo Viên Chất Lượng, Hỗ Trợ Kịp Thời Trong Suốt Quá Trình Học - Đánh giá về Trung tâm Nest Academy | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Giáo Viên Chất Lượng, Hỗ Trợ Kịp Thời Trong Suốt Quá Trình Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên chất lượng.
-Tài liệu học phong phú, đa dạng.
- Hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình học.

Điểm cần cải thiện

- Nhiều khung giờ học hơn để lựa chọn.
- Nên có thêm phòng tự học.
- Nên có thư viện to.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên dành nhiều thời gian làm bài tập.
- Nên sắp xếp thời gian tham gia lớp phụ đạo.
- Nên đóng phí sớm để tham gia lớp sớm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.