Trung tâm Nghiệp vụ Họcởđâu - Khóa học Chương trình 5S | Edu2Review

Khóa học Chương trình 5S

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

2 buổi

Đối tượng học viên

Trưởng phòng, quản đốc, giám sát, tổ trưởng... thuộc các bộ phận quản lý sản xuất và liên quan đến hoạt động cải tiến tại nhà máy.

Mục đích đào tạo

  • Tăng năng suất lao động nhờ giảm được nhiều sự lãng phí trong quá trình sản xuất.
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng
  • Giảm giá thành sản phẩm nhờ tiết kiệm nguyên vật liệu.
  • Giao hàng đúng hẹn nhờ luồng hàng rõ ràng, an toàn lao động được nâng cao

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiệp vụ Họcởđâu

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá