Trung tâm Nghiệp vụ Họcởđâu - Khóa học Kế toán tổng hợp | Edu2Review

Khóa học Kế toán tổng hợp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

2.5 tháng

Mục tiêu đào tạo

Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao nhất giúp các đơn vị đạt hiệu qủa kinh tế. Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau:

  • Tổng hợp tất cả các loại luân chuyển tài chính (biểu hiện bằng tiền) trong các đơn vị, doanh nghiệp, giúp kế toán trưởng hoàn thành công việc báo cáo tài chính cuối kỳ.
  • Kiến thức về mối quan hệ logic giữa các phần hành kế toán của các kế toán viên.
  • Lập các báo cáo tài chính (kế toán thuế, bảng cân đối kế toán, kết qủa kinh doanh…)

Nội dung khóa học

Phần 1: Kế toán đại cương

Phần 2: Kế toán tài chính doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Phần 3: Kế toán thuế

Phần 4: Lập báo cáo tài chính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiệp vụ Họcởđâu

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá