Trung tâm Nghiệp vụ Họcởđâu - Khóa học Nghiệp vụ sư phạm | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ sư phạm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ sư phạm

Căn cứ vào thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Đối tượng học viên

– Giảng viên các học viện, tr­ường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

– Những người đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học

– Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiệp vụ Họcởđâu

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá