Trung tâm ngoại ngữ Aunury | Edu2Review

Trung tâm ngoại ngữ Aunury

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1 dành cho các bạn mới đầu làm quen với tiếng Hàn. Kết thúc khóa học bạn có thể nắm chắc bảng chữ cái, đọc được bất kỳ từ tiếng Hàn nào, nói về thời gian, ngày tháng, vị trí, mua đồ, gọi món, ngày nghỉ và giới thiệu bản thân một cách lưu loát. Ngoài ra, bạn có khả năng nắm 600 từ vựng cơ bản.

Tiếng Hàn sơ cấp 2

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Khóa học tiếng Hàn sơ cấp 2 dành cho những bạn đã hoàn thành khóa sơ cấp 1 tại trung tâm hoặc các trung tâm khác. Kết thúc khóa học bạn có thể tự tin nói về các chủ đề như lời hẹn, địa điểm và phương hướng, du lịch, giao thông, nhà hàng, sở thích, gia đình, điện thoại. Vốn từ vựng khoảng từ 1000-1200 từ.

Tiếng Hàn sơ cấp 3

TOPIK 1 sơ cấp
24 tháng

Học phí 1.800.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 3

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

24 tháng

Chương trình

Khóa học phù hợp với các bạn đã hoàn thành khóa sơ cấp 2 tại trung tâm hoặc các trung tâm khác. Kết thúc khóa học bạn có thể tự tin giao tiếp về các chủ đề liên quan đến bệnh viện, miêu tả và so sánh đồ vật, đổi trả hàng, thời tiết, đặt bàn, ngân hàng, việc làm thêm, tìm nhà. Đồng thời, có thể nắm vững 1800-2000 từ vựng.

Tiếng Hàn trung cấp 1

TOPIK 2 trung cấp
24 buổi

Học phí 2.100.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 1

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Khóa học phù hợp với các bạn đã hoàn thành khóa sơ cấp 3 tại trung tâm hoặc hoàn thành trình độ sơ cấp tại các trung tâm khác. Kết thúc khóa học bạn có thể nắm được các từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp chuyên sâu về các chủ đề như sức khỏe, công việc, cuộc họp, kinh nghiệm, bề ngoài và tính cách, sự cố, giao thông...Có thể nắm vững 2800-3000 từ vựng.

Tiếng Hàn trung cấp 2

TOPIK 2 trung cấp
24 buổi

Học phí 2.100.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 2

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Khóa học phù hợp với các bạn đã hoàn thành khóa Trung cấp 1 tại trung tâm hoặc các trung tâm khác. Kết thúc khóa học bạn có thể nắm được các từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp chuyên sâu về các chủ đề như lời nhờ cậy, lời khuyên, ký ức, miêu tả sự kiện, kế hoạch, lời hứa, tình cảm...Có thể nắm vững khoảng 3500 từ vựng.

Tiếng Hàn trung cấp 3

TOPIK 2 trung cấp
24 buổi

Học phí 2.100.000đ

Tiếng Hàn trung cấp 3

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

24 buổi

Chương trình

Khóa học phù hợp với các bạn đã hoàn thành khóa Trung cấp 2 tại trung tâm hoặc các trung tâm khác. Kết thúc khóa học bạn có thể nắm được các từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp chuyên sâu về các chủ đề như thông tin du lịch, thời tiết và sinh hoạt, thói quen, tiêu dùng, hiểu nhầm và mâu thuẫn, môi trường sống, văn hóa đại chúng, xã hội hiện đại...Có thể nắm vững khoảng 4000-4500 từ vựng.

Tiếng Hàn giao tiếp

Trình độ

Giao tiếp

Chương trình

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay