Trung tâm ngoại ngữ Aunury - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp 3 | Edu2Review

Tiếng Hàn trung cấp 3

Học phí 2.100.000đ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

24 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Khóa học phù hợp với các bạn đã hoàn thành khóa Trung cấp 2 tại trung tâm hoặc các trung tâm khác. Kết thúc khóa học bạn có thể nắm được các từ vựng, biểu hiện, ngữ pháp chuyên sâu về các chủ đề như thông tin du lịch, thời tiết và sinh hoạt, thói quen, tiêu dùng, hiểu nhầm và mâu thuẫn, môi trường sống, văn hóa đại chúng, xã hội hiện đại...Có thể nắm vững khoảng 4000-4500 từ vựng.