Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way - Khóa học IELTS 4.0

Khóa học IELTS 4.0

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Khóa học IELTS 4.0+ dành cho các bạn đã hoàn thành khóa Pre-IELTS, tiếp tục phát triển toàn diện 4 kỹ năng tập trung thêm vào phát triển ngữ pháp nâng cao và kỹ năng viết học thuât.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá