Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way

Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Khóa học

Pre IELTS

IELTS Pre: 1.0 - 3.0
2.5 tháng
1.500.000đ
1.500.000đ

Pre IELTS

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
1.500.000đ

Chương trình

Khóa học tiền IELTS nhằm cung cấp các kỹ năng cơ bản nhất về IELTS.

– Khóa học sẽ củng cố 4 kỹ năng Listening-Reading-Writing và Speaking, giúp học viên nắm vững và phân tích cấu trúc các dạng đề thi IELTS

Nhận tư vấn

IELTS 4.0

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
2.5 tháng
1.700.000đ
1.700.000đ

IELTS 4.0

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
1.700.000đ

Chương trình

Khóa học IELTS 4.0+ dành cho các bạn đã hoàn thành khóa Pre-IELTS, tiếp tục phát triển toàn diện 4 kỹ năng tập trung thêm vào phát triển ngữ pháp nâng cao và kỹ năng viết học thuât.

Nhận tư vấn

IELTS 5.0

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
2.5 tháng
1.900.000đ
1.900.000đ

IELTS 5.0

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
1.900.000đ

Chương trình

Khóa học IELTS 5.0+ toàn diện với cả 4 kỹ năng nâng cao. Luyện giải các dạng đề thi.

Nhận tư vấn

IELTS 6.0

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
2.5 tháng
2.100.000đ
2.100.000đ

IELTS 6.0

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí
2.100.000đ

Chương trình

Khóa học IELTS 6.0+ toàn diện với cả 4 kỹ năng chuyên sâu.

Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm