Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way - Khóa học IELTS 5.0

Khóa học IELTS 5.0

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Khóa học IELTS 5.0+ toàn diện với cả 4 kỹ năng nâng cao. Luyện giải các dạng đề thi.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá