Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way - Khóa học Pre IELTS

Khóa học Pre IELTS

Trình độ

IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Thời lượng

2.5 tháng

Chương trình

Khóa học tiền IELTS nhằm cung cấp các kỹ năng cơ bản nhất về IELTS.

– Khóa học sẽ củng cố 4 kỹ năng Listening-Reading-Writing và Speaking, giúp học viên nắm vững và phân tích cấu trúc các dạng đề thi IELTS

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá