Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Nông Lâm TP.HCM - Khóa học Tiếng Anh Tổng quát - Sơ cấp | Edu2Review

Tiếng Anh Tổng quát - Sơ cấp

Học phí 2.700.000đ

Chương trình

Trình độ

Tiếng Anh tổng quát

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng học viên:

  • Sinh viên muốn xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc.

  • Người đi làm muốn nâng cao trình độ tiếng Anh chuẩn bị định cư tại nước ngoài.

Phương pháp giảng dạy: Phương pháp giao tiếp (Communicative Approach)

Mô tả khóa học:

  • Khóa học được xây dựng dựa trên chuẩn đánh giá CEFR của Hội đồng châu Âu, đào tạo chuẩn đầu ra Đại học hiện nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  • Chú trọng luyện tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản nghe - nói - đọc - viết - phát âm - ngữ âm.

  • Cung cấp đủ kiến thức để các học viên thi lấy chứng chỉ A tiếng Anh.

  • Mỗi cấp lớp với những kỹ năng khác nhau sẽ được các giáo viên khác nhau, chuyên về kỹ năng đó phụ trách.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn