Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHXH&NV TPHCM | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHXH&NV TPHCM
   Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHXH&NV TPHCM
   Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHXH&NV TPHCM
   Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHXH&NV TPHCM
   5 hình
   7.0
   Khá
   28 đánh giá

   Khóa học

   22 khóa học

   Nghe nói trình độ A

   Giao tiếp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.330.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.330.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017

   Tư vấn

   Nghe nói trình độ B

   Giao tiếp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.080.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.080.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017

   Tư vấn

   TOEIC 0 - 200

   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017

   Tư vấn

   TOEIC 200 - 400

   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017

   Tư vấn

   TOEIC 400 - 600

   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.840.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.840.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017

   Tư vấn

   TOEIC 600 - 800

   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.840.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.840.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017

   Tư vấn

   TOEIC 800 - 900

   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.970.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.970.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017

   Tư vấn

   HSK sơ cấp

   HSK 1
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.300.000 ₫
   HSK 1
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.300.000 ₫

   HSK trung cấp

   HSK 3
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫
   HSK 3
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫

   HSK cao cấp

   HSK 5
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.100.000 ₫
   HSK 5
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.100.000 ₫

   Luyện thi HSK

   Luyện thi HSK
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫
   Luyện thi HSK
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.600.000 ₫

   Tiếng Hoa thương mại

   Thương mại
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.130.000 ₫
   Thương mại
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.130.000 ₫

   Tiếng Hoa du lịch

   Du lịch
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫
   Du lịch
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.700.000 ₫

   Tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp

   Cơ bản
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 920.000 ₫
   Cơ bản
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 920.000 ₫

   Tiếng Hoa giao tiếp trung cấp

   Trung cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.160.000 ₫
   Trung cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.160.000 ₫

   Tiếng Nhật sơ cấp

   N5
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 990.000 ₫
   N5
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 990.000 ₫

   Mô tả khóa học

   Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu.

   Giáo trình: Các bạn sẽ được học giáo trình Mina no Nihongo với thời lượng 420 tiết.

   Học phí: Gồm 7 lớp từ NA1 ~ NA7, trong đó có 7 khóa thường 990.000đ/ khóa và 3 khóa nhanh 1.980.000đ/ khóa.

   Tư vấn

   Tiếng Nhật trung cấp

   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.320.000 ₫
   N3
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.320.000 ₫

   Mô tả khóa học

   Khóa học này sẽ bao gồm 7 khóa thường từ NB1 ~ NB7 với thời lượng 420 tiết, các bạn sẽ được học giáo trình Temabetsu (trung cấp).

   Tư vấn

   Tiếng Nhật cao cấp

   N1
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.540.000 ₫
   N1
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.540.000 ₫

   Mô tả khóa học:

   Khóa học này sẽ bao gồm 7 khóa thường từ NC1 ~ NC7 với thời lượng 420 tiết, các bạn sẽ được học giáo trình Temabetsu (thượng cấp).

   Tư vấn

   Marugoto

   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.500.000 ₫
   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.500.000 ₫

   Mô tả khóa học

   Các bạn sẽ được học giáo trình Marugoto với thời lượng 23 buổi, 60 tiết vào ngày thứ 3 & 5 từ 18h – 20h.

   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp

   TOPIK 1 sơ cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 990.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 990.000 ₫

   Tiếng Hàn trung cấp

   TOPIK 2 trung cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.320.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.320.000 ₫

   Tiếng Hàn cao cấp

   TOPIK 2 cao cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.540.000 ₫
   TOPIK 2 cao cấp
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.540.000 ₫

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   28 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   7.9
   Cơ sở vật chất
   6.9
   Môi trường HT
   5.8
   Thực hành kỹ năng
   7.3
   Tiến bộ bản thân
   7.8
   Tư vấn xếp lớp
   7.4
   Số lượng học viên
   7.1
   Quan tâm học viên
   6.6
   Hài lòng về học phí
   6.9
   Sẵn sàng giới thiệu
   6.4
   Giáo viên
   7.9
   Cơ sở vật chất
   6.9
   Môi trường HT
   5.8
   Thực hành kỹ năng
   7.3
   Tiến bộ bản thân
   7.8
   Tư vấn xếp lớp
   7.4
   Số lượng học viên
   7.1
   Quan tâm học viên
   6.6
   Hài lòng về học phí
   6.9
   Sẵn sàng giới thiệu
   6.4

   Chi tiết từ học viên

   Trà Nguyễn
   Trà Nguyễn
    

   Học Tiếng Anh

   Đã học khoá học: Học giao tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí rẻ

   Điểm cần cải thiện

   Nói chưa chuẩn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Học phí rẻ, bạn bè thân thiện. Giảng viên nhiệt tình

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   An Yên
   An Yên
    

   Chất Lượng Cao

   Đã học khoá học: Truyền thông tại đây.

   Ưu điểm

   - Tài liệu hữu ích, nhận được nhiều lời khen từ học viên
   - Giáo viên nhiệt tình, quan tâm, sát sao tới từng học viên trong lớp.

   Điểm cần cải thiện

   - Học phí cao, vượt quá khả năng kinh tế của nhiều gia đình

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trung tâm này là một trong số những trung tâm được nhận xét là có uy tín cao, được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình do sự quan tâm sát sao của giáo viên và tài liệu bổ ích. Tuy nhiên, học phí cũng hơi cao so với những trung tâm khác.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review - Học viên 
    

   Học Phí Rẻ, Giáo Viên Nhiệt Tình Nhưng Cơ Sở Vật Chất Chưa Tốt

   Đã học khoá học: B1.2 tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí rẻ, giáo viên nhiệt tình

   Điểm cần cải thiện

   Lớp đông, cơ sở vật chất tệ

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tại trung tâm của trường nên chấp nhận được

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Nguyễn Thị Thủy Tiên
   Nguyễn Thị Thủy Tiên - Học viên 
    

   Giờ Học Vui Nhộn Giúp Tự Tin Nói Tiếng Anh Hơn Tuy Nhiên Cần Nhiều Hoạt Động Ngoại Khóa Hơn

   Đã học khoá học: Giao Tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   Giờ học vui nhộn - Giảng viên thân thiện - Cơ sở vật chất tương đối tốt

   Điểm cần cải thiện

   Chưa thực hành nhiều kĩ năng nghe - Chưa có nhiều hoạt động ngoại khóa - Giảng viên nói còn chậm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Trước khi đến với khóa học tôi rất ngại nói tiếng Anhvaf bây giờ thấy mình tự tin hơn trước nhiều - Lớp học vui nhộn làm cho việc tiếp thu tiếng Anh của tôi dễ dàng hơn - Làm quen được nhiều bạn mới

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

   Giới thiệu

   Trung tâm ngoại ngữ của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một địa chỉ đào tạo uy tín được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn.

   Nếu nói về các trung tâm đào tạo ngôn ngữ với giá phải chăng và uy tín thì Ngoại ngữ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một cái tên được nhiều nguời nhắc đến. Với khoảng 5000 – 7000 học viên đăng kí mỗi khóa học, trung tâm là một lựa chọn phù hợp với đa số các bạn học sinh, sinh viên.

   Giới thiệu chung

   Trung tâm ngoại ngữ (TTNN) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM được thành lập trên cơ sở tiếp thu TTNN Trường Đại học Tổng hợp cũ theo quyết định số 239/QĐ-TCCB và được mang tên Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM như hiện nay theo quyết định số 43-TCHC do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM ký ngày 29 tháng 10 năm 1996.

   Trung tâm Ngoại ngữ – là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, và có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho nhà trường theo quy định.

   TTNN có điều kiện thuận lợi là được hỗ trợ về chuyên môn của các Khoa Ngoại ngữ trong trường. Kể từ ngày thành lập, trung tâm đã không ngừng đổi mới, áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hỗ trợ tốt cho việc dạy và học ngoại ngữ với nhiều thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ giảng viện giỏi, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.

   Tất cả các giáo viên giảng dạy tại trung tâm đều có văn bằng Cử nhân ngoại ngữ trở lên và phải qua phỏng vấn để kiểm tra trình độ trước khi được nhận vào dạy tại Trung tâm. Hiện nay, sự hoạt động của trung tâm ngày càng đi vào ổn định, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Trung tâm Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được xã hội thừa nhận là một trong những trung tâm lớn, có uy tín trong thành phố cũng như cả nước.

   Đội ngũ giáo viên

   Các giáo viên của trung tâm đều là những giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm. Đội ngũ giảng viên chuyên ngữ trong và ngoài nước có trình độ đại học và trên đại học tận tâm, năng động, sáng tạo. Trung tâm có sự đồng hành của các thầy cô là những trưởng khoa các ngôn ngữ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

   Đội ngũ tư vấn của trung tâm cũng rất nhiệt tình hướng dẫn, cũng như giải đáp thắc mắc của học viên.

   Giáo viên của trung tâm luôn tận tình hướng dẫn học viên

   Giáo viên của trung tâm luôn tận tình hướng dẫn học viên

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư trang thiết bị học tập hiện đại. Các phòng học tại trung tâm luôn luôn sạch sẽ, hiện đại.

   Hiện tại trung tâm có các phòng học chất lượng cao được trang bị hiện đại hỗ trợ cho công tác giảng dạy. Giáo viên giảng dạy tại trung tâm luôn được trang bị các trang thiết bị hiện đại và có những điều kiện tốt và thuận lợi nhất để mỗi buổi học trở nên sinh động, ấn tượng, giúp học viên có hứng thú và quan trọng nhất là học viên có thể tiếp thu bài hiệu quả nhất.

   Cơ sở vật chất tại đây khá khang trang

   Cơ sở vật chất tại đây khá khang trang

   Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ĐH KHXH&NV TPHCM

   * Thông tin trung tâm được cập nhật từ tháng 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký