Trung tâm Ngoại ngữ Full House - Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nâng cao

Thời lượng

20 buổi

Giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo:

  • Cao cấp 1: 2.199.000 VNĐ
  • Cao cấp 2: 2.399.000 VNĐ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Full House

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá