Trung tâm Ngoại ngữ Full House | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ Full House

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp 1

Giao tiếp
20 buổi

Học phí 1.199.000đ

Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp 1

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

20 buổi

Học phí 1.199.000đ

Chương trình

Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp 2

Giao tiếp
20 buổi

Học phí 1.499.000đ

Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp 2

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

20 buổi

Học phí 1.499.000đ

Chương trình

Tiếng Anh giao tiếp trung cấp 1

Giao tiếp
20 buổi

Học phí 1.799.000đ

Tiếng Anh giao tiếp trung cấp 1

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

20 buổi

Học phí 1.799.000đ

Chương trình

Tiếng Anh giao tiếp trung cấp 2

Giao tiếp
20 buổi

Học phí 1.999.000đ

Tiếng Anh giao tiếp trung cấp 2

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

20 buổi

Học phí 1.999.000đ

Chương trình

Tiếng Anh trẻ em

Trẻ em
20 buổi

Học phí 399.000đ

Tiếng Anh trẻ em

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

20 buổi

Học phí 399.000đ

Chương trình

Tiếng Anh tiểu học

Trẻ em
20 buổi

Học phí 399.000đ

Tiếng Anh tiểu học

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

20 buổi

Học phí 399.000đ

Chương trình

Tiếng Anh luyện thi ĐH

Các khóa học khác
20 buổi

Học phí 699.000đ

Tiếng Anh luyện thi ĐH

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

20 buổi

Học phí 699.000đ

Chương trình

Thông tin khóa học:

 • Lớp 10: 20 buổi, 699.000 VNĐ
 • Lớp 11: 20 buổi, 699.000 VNĐ
 • Lớp 12: 20 buổi, 699.000 VNĐ

TOPIK sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi

Học phí 2.499.000đ

TOPIK sơ cấp

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Thời lượng

20 buổi

Học phí 2.499.000đ

Chương trình

TOPIK trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
20 buổi

Học phí 3.299.000đ

TOPIK trung cấp

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

20 buổi

Học phí 3.299.000đ

Chương trình

TOPIK cao cấp

TOPIK 2 cao cấp
20 buổi

TOPIK cao cấp

Trình độ

TOPIK 2 cao cấp

Thời lượng

20 buổi

Chương trình

Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp

Cơ bản
24 buổi

Học phí 899.000đ

Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

24 buổi

Học phí 899.000đ

Chương trình

Giao tiếp sơ cấp:

 • Sơ cấp 1: 899.000 VNĐ
 • Sơ cấp 2: 1.299.000 VNĐ

Tiếng Trung giao tiếp trung cấp

Trung cấp
24 buổi

Học phí 1.600.000đ

Tiếng Trung giao tiếp trung cấp

Trình độ

Trung cấp

Thời lượng

24 buổi

Học phí 1.600.000đ

Chương trình

Giao tiếp trung cấp:

 • Trung cấp 1: 1.600.000 VNĐ
 • Trung cấp 2: 1.600.000 VNĐ

Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo

Cơ bản
20 buổi

Học phí 1.199.000đ

Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

20 buổi

Học phí 1.199.000đ

Chương trình

Giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo:

 • Sơ cấp 1: 1.199.000 VNĐ
 • Sơ cấp 2: 1.499.000 VNĐ

Tiếng Nhật giao tiếp trung cấp Minnano Nihongo

Trung cấp
20 buổi

Học phí 1.699.000đ

Tiếng Nhật giao tiếp trung cấp Minnano Nihongo

Trình độ

Trung cấp

Thời lượng

20 buổi

Học phí 1.699.000đ

Chương trình

Giao tiếp trung cấp Minnano Nihongo:

 • Trung cấp 1: 1.699.000 VNĐ
 • Trung cấp 2: 1.899.000 VNĐ

Tiếng Nhật giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo

Nâng cao
20 buổi

Học phí 2.199.000đ

Tiếng Nhật giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo

Trình độ

Nâng cao

Thời lượng

20 buổi

Học phí 2.199.000đ

Chương trình

Giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo:

 • Cao cấp 1: 2.199.000 VNĐ
 • Cao cấp 2: 2.399.000 VNĐ

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay