Trung tâm Ngoại ngữ Full House | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp 1

Giao tiếp
20 buổi
Học phí 1.199.000đ
Hoàn phí 100.000đ
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 1.139.000đ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp 2

Giao tiếp
20 buổi
Học phí 1.499.000đ
Hoàn phí 100.000đ
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 1.139.000đ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh giao tiếp trung cấp 1

Giao tiếp
20 buổi
Học phí 1.799.000đ
Hoàn phí 100.000đ
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 1.139.000đ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh giao tiếp trung cấp 2

Giao tiếp
20 buổi
Học phí 1.999.000đ
Hoàn phí 100.000đ
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 1.139.000đ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh trẻ em

Trẻ em
20 buổi
Học phí 399.000đ
Hoàn phí 100.000đ
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 1.139.000đ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh tiểu học

Trẻ em
20 buổi
Học phí 399.000đ
Hoàn phí 100.000đ
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 1.139.000đ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh luyện thi ĐH

Các khóa học khác
20 buổi
Học phí 699.000đ
Hoàn phí 100.000đ
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 1.139.000đ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Thông tin khóa học:

 • Lớp 10: 20 buổi, 699.000 VNĐ
 • Lớp 11: 20 buổi, 699.000 VNĐ
 • Lớp 12: 20 buổi, 699.000 VNĐ
Nhận tư vấn

TOPIK sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi
Học phí 2.499.000đ

TOPIK trung cấp

TOPIK 2 trung cấp
20 buổi
Học phí 3.299.000đ

TOPIK cao cấp

TOPIK 2 cao cấp
20 buổi

Tiếng Trung giao tiếp sơ cấp

Cơ bản
24 buổi
Học phí 899.000đ

Giao tiếp sơ cấp:

 • Sơ cấp 1: 899.000 VNĐ
 • Sơ cấp 2: 1.299.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Tiếng Trung giao tiếp trung cấp

Trung cấp
24 buổi
Học phí 1.600.000đ

Giao tiếp trung cấp:

 • Trung cấp 1: 1.600.000 VNĐ
 • Trung cấp 2: 1.600.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo

Cơ bản
20 buổi
Học phí 1.199.000đ

Giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo:

 • Sơ cấp 1: 1.199.000 VNĐ
 • Sơ cấp 2: 1.499.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật giao tiếp trung cấp Minnano Nihongo

Trung cấp
20 buổi
Học phí 1.699.000đ

Giao tiếp trung cấp Minnano Nihongo:

 • Trung cấp 1: 1.699.000 VNĐ
 • Trung cấp 2: 1.899.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo

Nâng cao
20 buổi
Học phí 2.199.000đ

Giao tiếp cao cấp Minnano Nihongo:

 • Cao cấp 1: 2.199.000 VNĐ
 • Cao cấp 2: 2.399.000 VNĐ
Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay