Trung tâm Ngoại ngữ Full House - Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cơ bản

Thời lượng

20 buổi

Giao tiếp sơ cấp Minnano Nihongo:

  • Sơ cấp 1: 1.199.000 VNĐ
  • Sơ cấp 2: 1.499.000 VNĐ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Full House

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá