Trung tâm Ngoại ngữ Full House - Khóa học Tiếng Trung giao tiếp trung cấp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Trung giao tiếp trung cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trung cấp

Thời lượng

24 buổi

Giao tiếp trung cấp:

  • Trung cấp 1: 1.600.000 VNĐ
  • Trung cấp 2: 1.600.000 VNĐ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Ngoại ngữ Full House

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá