Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội - Khóa học Hàn Phiên Dịch | Edu2Review

Khóa học Hàn Phiên Dịch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Biên phiên dịch

Thời lượng khóa học: Số tiết học: 722 tiết, tương đương 180 buổi học

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá