Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội
   Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội
   Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội
   Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội
   6 hình 1 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   41 khóa học

   Luyện nghe nói dành cho người mất gốc

   Giao tiếp Cơ bản
   3.3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   3.3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Anh Giao Tiếp A1

   Giao tiếp Cơ bản
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng theo học: Khóa học dành cho người mới bắt đầu hoặc có vốn kiến thức yếu.

   Tư vấn

   Tiếng Anh Giao Tiếp A2

   Giao tiếp Trung cấp
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng theo học: Khóa học dành cho người mới bắt đầu hoặc có vốn kiến thức yếu.

   Tư vấn

   Tiếng Anh Giao Tiếp B1

   Giao tiếp Trung cấp
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng theo học khóa Tiếng Anh B1: Khóa học dành cho học viên đã có kỹ năng giao tiếp cơ bản và cần học thêm để mở rộng từ vựng và tích lũy thêm kỹ năng.

   Tư vấn

   Tiếng Anh Giao Tiếp B2

   Giao tiếp Nâng cao
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.400.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng theo học khóa Tiếng Anh B2: Khóa học dành cho học viên đã có kỹ năng giao tiếp cơ bản và cần học thêm để mở rộng từ vựng và tích lũy thêm kỹ năng.

   Tư vấn

   Phát âm tiếng Anh

   Giao tiếp Phát âm
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Phát âm
   2.5 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.500.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Pre TOEIC

   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Khóa học Pre Toeic tập trung luyện tập ngữ pháp Toeic và thiết kế dành cho người chuẩn bị bắt đầu học hay bị hổng mất kiến thức. Ngoại ngữ Hà Nội không đánh giá chất lượng đầu vào ban đầu và mong muốn xây dựng phần căn bản cho người học Toeic.

   Tư vấn

   TOEIC 350

   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Khóa học Toeic 350+ tập trung vào luyện thi Toeic cơ bản dành cho các bạn tiếp cận được kỳ thi chứng chỉ Toeic tại IIG Việt Nam
   Ngoại ngữ Hà Nội sẽ có bài kiểm tra miễn phí thường kì để đánh giá trình độ đầu vào và lấy mốc xét điểm đánh giá sau khóa học hoặc có điểm đánh giá kết quả tại IIG Việt Nam không quá 3 tháng.

   Tư vấn

   TOEIC 550

   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Khóa học Toeic 550+ là khóa luyện thi Toeic lấy chứng chỉ đủ điều kiện đi làm, chỉ dành cho các bạn đã có kiến thức cơ bản về Toeic với mức điểm tối thiểu đạt được 350+ nhưng chưa có được hệ thống quy củ theo dạng chuẩn Toeic.
   Ngoại ngữ Hà Nội sẽ có bài kiểm tra đánh giá trình độ đầu vào miễn phí dành cho tất cả các bạn học viên và bài kiểm tra sẽ được làm mốc đánh giá sau khóa học hoặc có điểm kết quả tại IIG Việt Nam không quá 3 tháng.

   Tư vấn

   TOEIC 750

   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEIC
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Khóa học Toeic 750+ dành cho các bạn học viên đã có nền tảng vững chắc kiến thức cơ bản, có khả năng nghe tốt và muốn nâng cao trình độ và chỉ tập trung dành cho các bạn có điểm tối thiểu đạt được 500-550 điểm
   Ngoại ngữ Hà Nội có bài kiểm tra đánh giá kiểm tra trình độ đầu vào miễn phí dành cho tất cả các bạn học viên và bài kiểm tra sẽ được làm mốc đánh giá sau khóa học hoặc có điểm kết quả tại IIG Việt Nam không quá 3 tháng

   Tư vấn

   Luyện thi Pre-IELTS

   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Khóa luyện thi Pre-Ielts. Khóa học được thiết kế để trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng về chương trình IELTS, những kỹ năng cần thiết để đạt được mức điểm 4.5 ( mức điểm chuẩn tốt nghiệp của học sinh Thpt Việt Nam).

   Tư vấn

   IELTS 4.5 - 5.5

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Khóa học dành cho học viên chuẩn bị tham gia kỳ thi IELTS và được thiết kế nhằm trang bị cho học viên ở trình độ trung cấp trở lên những kĩ năng cần thiết giúp học viên dễ dàng tiếp cận với kì thi IELTS chuẩn quốc tế, học viên còn được trang bị một cách bài bản về phương pháp làm bài thi cùng với chiến thuật làm bài,mẹo làm bài thi và những templates giúp nâng cao điểm số của mình trong kỳ thi IELTS một cách phù hợp nhất.

   Tư vấn

   IELTS 5.5 - 7.0

   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Là khóa học được thiết kế đặc biệt cho những người đã có vốn kiến thức tiếng anh và hiểu biết về kì thi IELTS tương đối. Học viên sẽ được học tập trung 2 kĩ năng nói- viết ở mức nâng cao, giúp cho học viên khắc phục những kĩ năng thiếu sót trong quá trình làm bài và nâng cao điểm nói và viết trong kỳ thi. Khóa học tập trung vào những chủ đề thường gặp trong kì thi IELTS và rèn luyện kĩ cho học viên sử dụng các kĩ năng làm bài thuần thục.

   Tư vấn

   TOEFL ITP sơ cấp (310-400)

   TOEFL ITP
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Làm quen với các bài nghe đơn giản. tập nghe và phát âm các âm thường hay nhầm lẫn trong TOEFL.Ôn tập các điểm văn phạm quan trọng.Rèn kỹ năng biến đổi câu.Rèn kỹ năng đọc hiểu với các đoạn văn ngắn.Luyện tập các tình huống giao tiếp hàng ngày.

   Tư vấn

   TOEFL ITP trung cấp (410-530)

   TOEFL ITP
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.850.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện tập các bài nghe tốc độ nhanh.Phát triển khả năng từ vựng.Làm quen các điểm văn phạm phức tạp. Áp dụng văn phạm thực hành môn nói.Rèn kỹ năng tìm lỗi sai trong các câu viết.Nâng cao tốc độ đọc.Rèn luyện kỹ năng viết câu và đoạn.

   Tư vấn

   TOEFL ITP cao cấp (530-600)

   TOEFL ITP
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   TOEFL ITP
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện tập các bài nghe với tốc độ nhanh và từ vựng phức tạp.Thực hành điền khuyết và tìm lỗi trong cấu trúc câu.Nâng cao khả năng đọc hiểu với các bài thi thật.Thực tập viết các bài tiểu luận.Thực hành Test với các bài thi thật.

   Tư vấn

   Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

   Các khóa học khác
   3.3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   3.3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

   Các khóa học khác
   3.3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   3.3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Ngữ Pháp nâng cao

   Các khóa học khác
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng theo học: Khóa học được thiết kế đặc biệt dành cho học viên đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản và cần học lên nâng cao hơn.

   Tư vấn

   Luyện thi B1/B2

   Các khóa học khác
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   40 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.200.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Tiếng Hàn sơ cấp A1

   TOPIK 1 sơ cấp
   26 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.400.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   26 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.400.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Khóa học tiếng Hàn A1 dành cho các bạn mới đầu làm quen với tiếng Hàn.
   • Kết thúc khóa học: Học viên đã sử dụng thành thạo bảng chữ cái, nguyên âm, phụ âm làm quen với các động từ cơ bản trong Tiếng Hàn. Học viên có thể tự giới thiệu bản thân, nói về tên đồ vật, về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, hiều được ngày và thứ, cách tính thời gian ngày tháng, mua đồ, gọi món….Và với vốn từ vựng khoảng 500 từ, học viên có thể tự tin giao tiếp những câu đơn giản trong sinh hoạt thực tế.
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp I, dành cho người Việt Nam (học từ bài 01 – 07)
   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp A2

   TOPIK 1 sơ cấp
   26 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.980.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   26 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Khóa học tiếng Hàn A2 là khóa tiếp theo dành cho các bạn đã có vốn từ vựng ban đầu từ khóa học A1, kết thúc khóa học bạn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn như nói về sở thích cá nhân, gia đình, cùng với vốn từ vựng 1000 – 1200 từ.
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp I, dành cho người Việt Nam (học từ bài 08 – 15)
   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp A3

   TOPIK 1 sơ cấp
   44 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.980.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   44 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Khóa học tiếng Hàn A3 là một trong ba khóa cơ bản dành cho các bạn mới đầu làm quen với tiếng Hàn, kết thúc khóa học bạn có thể nắm chắc và vận dụng tiếng Hàn trong giao tiếp nâng cao hơn tại những nơi công cộng hay công sở…
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp II, dành cho người Việt Nam (học từ bài 01 – 15)
   Tư vấn

   Tiếng Hàn sơ cấp trọn khóa

   TOPIK 1 sơ cấp
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Khóa học tiếng Hàn A3+ là khóa học toàn diện cho các bạn bắt đầu làm quen với tiếng Hàn Quốc, với mức học phí tiết kiệm nhất dành cho bạn.
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp I & II, dành cho người Việt Nam (Học từ bài 01 – 30).
   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp B1

   TOPIK 2 trung cấp
   32 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.680.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   32 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.680.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Khóa học tiếng Hàn B1 là khóa trung cấp đầu tiên của học tiếng Hàn, kết thúc khóa học bạn có thể giao tiếp tự nhiên hơn, duy trì mối quan hệ hàng ngày bằng tiếng Hàn.
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp III (học từ bài 01 – 10)
   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp B2

   TOPIK 2 trung cấp
   24 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   24 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Khóa học tiếng Hàn B2 là khóa trung cấp tiếp theo, nếu bạn chưa hài lòng với khả năng tiếng Hàn của mình hãy tiếp tục với tiếng Hàn B2, kết thúc khóa học bạn có thể tự tin nộp đơn xin việc vào các công ty của Hàn Quốc tại Việt Nam, thật tuyệt vời.
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp III (học từ bài 11 – 15), quyển IV (từ bài 01 – 05)
   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp B3

   TOPIK 2 trung cấp
   16 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.280.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   16 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.280.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Hoàn thành khóa học tiếng Hàn B3 bạn đã có những kỹ năng nghe, đọc hiểu một cách thành thạo, đây là mục tiêu lâu dài mà các bạn đang hướng đến phải không nào?
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp IV (học từ bài 06 – 15)
   Tư vấn

   Tiếng Hàn trung cấp trọn khóa

   TOPIK 2 trung cấp
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 7.200.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 7.200.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Khóa học tiếng Hàn B3+ là khóa học tổng hợp của tiếng Hàn trung cấp, với mức học phí ưu đãi nhất dành cho các bạn tham gia B3+
   • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp III, IV
   Tư vấn

   Tiếng Hàn XKLĐ (EPS - TOPIK) - Giai đoạn 1

   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫
   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Là khóa học đầu tiên dành cho người lao động lần đầu tiên làm quen với tiếng Hàn. Sau khóa học, học viên tích lũy được khoảng 2000 từ vựng, làm quen với các mẫu câu trong công việc sẽ gặp phải trong khi lao động tại Hàn Quốc. Đồng thời, khóa học sẽ giúp học viên tự tin sẵn sàng đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt tại Hàn Quốc.

   Tư vấn

   Tiếng Hàn XKLĐ (EPS - TOPIK) - Giai đoạn 2

   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   48 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫
   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   48 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫

   Tổng quan khóa học:

   • Là khóa học tiếp theo sau khi học viên đã hoàn thành khóa học tiếng Hàn Xuất khẩu giai đoạn I. Trong khóa tiếp theo này, học viên sẽ được học thêm 600 từ vựng các lĩnh vực có trong bài thi về sản xuất, công nghiệp và ngư nghiệp. Đồng thời, học viên được ôn luyện các bộ đề EPS – Topik của các năm gần đây (bộ đề ôn luyện 600 câu bao gồm 2 phần Nghe hiểu và Đọc hiểu) và tham khảo đề thi của các nước khác như Đông Timo, Philippin, Indonesia, Myanmar, Malasia…. Kết thúc khóa học học viên tự tin bước vào kỳ thi EPS- Topik.
   Tư vấn

   Tiếng Hàn XKLĐ (EPS - TOPIK) trọn khóa

   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 6.800.000 ₫
   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   96 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 6.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Khóa học tiếng Hàn XKLĐ (EPS-TOPIK) trọn khóa là khóa học tổng hợp của tiếng Hàn XKLĐ, với mức học phí ưu đãi nhất dành cho những học viên tham gia.

   Tư vấn

   Tiếng Hàn cho cô dâu

   Tổng hợp
   48 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫
   Tổng hợp
   48 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫

   Tiếng Hàn Du học

   Tổng hợp
   48 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫
   Tổng hợp
   48 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 4.980.000 ₫

   Luyện thi TOPIK I

   TOPIK 1 sơ cấp
   12 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫
   TOPIK 1 sơ cấp
   12 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Luyện thi các đề thi mới nhất
   • Luyện thi TOPIK các cấp độ với đầy đủ các kỹ năng: Từ vựng & ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết.
   • Kết thúc mỗi khóa học ôn thi TOPIK từ cấp 1 đến cấp 6 học viên có thể tự tin thi TOPIK với các cấp độ phù hợp. Thông qua việc luyện tập làm các đề thi của các năm trước, áp dụng những kiến thức đã được học ở giáo trình tiếng Hàn tổng hợp vào các bài tập với các kỹ năng: luyện từ, ngữ pháp, luyện nghe, đọc và luyện viết.
   Tư vấn

   Luyện thi TOPIK II

   TOPIK 2 trung cấp
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.880.000 ₫
   TOPIK 2 trung cấp
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.880.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   • Luyện thi các đề thi mới nhất
   • Luyện thi TOPIK các cấp độ với đầy đủ các kỹ năng: Từ vựng & ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết.
   • Kết thúc mỗi khóa học ôn thi TOPIK từ cấp 1 đến cấp 6 học viên có thể tự tin thi TOPIK với các cấp độ phù hợp. Thông qua việc luyện tập làm các đề thi của các năm trước, áp dụng những kiến thức đã được học ở giáo trình tiếng Hàn tổng hợp vào các bài tập với các kỹ năng: luyện từ, ngữ pháp, luyện nghe, đọc và luyện viết.
   Tư vấn

   Luyện Nghe Nói I

   Giao tiếp
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫
   Giao tiếp
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 2.880.000 ₫

   Luyện Nghe Nói II

   Giao tiếp
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.880.000 ₫
   Giao tiếp
   20 buổi
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 3.880.000 ₫

   Hàn Phiên Dịch

   Biên phiên dịch
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 18.000.000 ₫
   Biên phiên dịch
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 18.000.000 ₫

   Thời lượng khóa học: Số tiết học: 722 tiết, tương đương 180 buổi học

   Tư vấn

   Phiên dịch tiếng Nhật

   Biên phiên dịch
   Giáo viên bản xứ
   Biên phiên dịch
   Giáo viên bản xứ

   Cấp độ: Sơ cấp, Trung cấp

   Chứng chỉ đạt được: N5, N4, N3

   Tư vấn

   Tiếng Nhật cho trẻ em

   Cho trẻ em
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.400.000 ₫
   Cho trẻ em
   Giáo viên bản xứ
   Học phí 1.400.000 ₫

   Tiếng Nhật sơ cấp A1

   • Học phí: 1.400.000 VNĐ

   Tiếng Nhật sơ cấp A2

   • Học phí: 1.980.000 VNĐ

   Tiếng Nhật sơ cấp A3

   • Học phí: 2.980.000 VNĐ

   Tiếng Nhật sơ cấp A+++

   • Học phí: 4.980.000 VNĐ

   Tư vấn

   Tiếng Nhật cho du học sinh Nhật Bản

   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ
   Tổng hợp
   Giáo viên bản xứ

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Giáo trình
   Du lịch

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội được thành lập vào năm 2006, tính đến nay đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ. Và đây cũng chính là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ tại Hà Nội. Hiện trung tâm đang đào tạo 4 ngôn ngữ bao gồm: Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

   Sứ mệnh

   Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu nhằm hướng tới mục tiêu giúp 100.000 người Việt chinh phục được ngoại ngữ. Trung tâm cam kết cung cấp cho học viên nền tảng ngoại ngữ vững chắc để sẵn sàng đối diện với những thử thách trên bước đường hội nhập quốc tế.

   Tầm nhìn

   Trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất, giúp học viên khám phá được hết khả năng của mình.

   Học viên trung tâm ngoại ngữ Hà Nội xuất sắc thi đạt chứng chỉ TOPIK CẤP 5 (Nguồn: Youtube)

   Cơ sở vật chất

   Hiện Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội cơ sở tại 449 Hoàng Quốc Việt -Từ Liêm – Hà Nội đã trở thành địa chỉ quen thuộc với các học viên học ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội. Phòng học được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc giảng dạy: máy chiếu, giáo cụ trực quan…

   ha-noi-co-so-vat-chat

   Cơ sở vật chất

   Ký túc xá Trung tâm ngoại ngữ Hà Nội (Nguồn: Youtube)

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội 100% là giảng viên ngoại ngữ của các trường đại học nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Tất cả các giảng viên đều có trình độ học vấn từ đại học trở lên, được đào tạo bài bản về các chuyên ngành ngoại ngữ, có kinh nghiệm và nghiệm vụ sư phạm lâu năm. Đồng thời nhiều thầy, cô còn được công nhận các chứng chỉ giảng dạy quốc tế. Đây được coi là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công cho các dịch vụ học tập tại trung tâm.

   ha-noi-giao-vien

   Có nhiều khóa học cao cấp với giáo viên bản xứ

   Trong các giờ học, giảng viên của Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội không chỉ dạy từ vựng, ngữ pháp mà còn đan xen, giả định những tình huống giao tiếp thực tế trong chính bài giảng giúp các học viên hứng khởi để tiếp thu các bài giảng một các dễ dàng. Đối với từng trình độ và cấp độ khác nhau, giảng viên trung tâm ngoại ngữ Hà Nội đưa ra những phương pháp học khác nhau nhằm giúp học viên lĩnh hội được kiến thức nhanh nhất để có thể thực hành tốt ngoại ngữ.

   ha-noi-giao-luu

   Hoạt động giao lưu văn hóa

   ha-noi-doanh-nghiep

   Trung tâm còn cung cấp các khóa học đào tạo nhân viên cho Doanh nghiệp

   Đội ngũ tư vấn viên

   • Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội tự hào với đội ngũ tư vấn viên chăm sóc khách hàng, tự nhiên, năng động luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên với thái độ thân thiện và nhiệt tình.
   • Những tư vấn viên được tuyển lựa kĩ lưỡng từ những người có trình độ, được Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội đào tạo bài bản để có thể hỗ trợ khách hàng tìm được một khóa học phù hợp nhất.
   • Dù tiếp xúc với các nhân viên tư vấn trực tiếp tại văn phòng hay thông qua các kênh trực tuyến, online bạn cũng sẽ được các nhân viên tư vấn nhiệt tình và cung cấp những thông bổ ích về các khóa học với phương châm “Mỗi khách hàng là một người bạn”.
   • Đội ngũ tư vấn viên chất lượng tại Trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội

   Đội ngũ tư vấn viên chất lượng tại Trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội

   Hàng nghìn học viên đã được đào tạo tại trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội

   Sau hơn 12 năm thành lập và đi vào hoạt động, trung tâm đã đào tạo hàng chục ngàn học viên chất lượng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Công ty đã góp phần đào tạo nhiều lứa học viên ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước theo học ngoại ngữ để đi du học, xuất khẩu lao động tạo tiền đề cũng như mở rộng cơ hội du học và xuất khẩu lao động cho các học viên.

   Ngoài ra công ty còn phối hợp giảng dạy để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên các cơ quan nhà nước và các công ty nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam như: Bệnh viện Thanh Nhàn, BV Việt Đức, BV XanhPon, BV Bắc Thăng Long, Công ty Messer Việt nam, Công Ty Mascot Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic Electric Device Việt Nam, Ngân hàng SMBC chi nhánh Hà Nội, Công ty NKE Việt Nam, Công Ty Cp Cao Su Hà Nội, Công Ty UPS Việt Nam.

   Các khoá học tiếng Nhật tại Ngoại ngữ Hà Nội

   Các khoá học tiếng Nhật tại Ngoại ngữ Hà Nội

   Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội

   * Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký