Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội - Khóa học Ngữ Pháp nâng cao | Edu2Review

Khóa học Ngữ Pháp nâng cao

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

40 buổi

Đối tượng theo học: Khóa học được thiết kế đặc biệt dành cho học viên đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản và cần học lên nâng cao hơn.

Lợi ích khóa học

Kiến thức đạt được sau khóa học: Sau khóa học, học viên có kiến thức ngữ pháp cơ bản chắc chắn, nắm được chức năng và cách sử dụng các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, đại từ, sử dụng thành thạo các hiện tượng khác như so sánh, sở hữu cách, hoà hợp chủ ngữ – động từ.

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá