Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội - Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp A2 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp A2

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

40 buổi

Đối tượng theo học: Khóa học dành cho người mới bắt đầu hoặc có vốn kiến thức yếu.

Lợi ích khóa học

Kiến thức đạt được sau khóa học: Học viên sẽ tích lũy được khoảng 300 từ mới, học được cách giao tiếp, chào hỏi, tự giới thiệu về bản thân, cách hỏi giá cả, ngày tháng, địa điểm, màu sắc. Sử dụng được thì hiện tại đơn, quá khứ đơn và các mẫu câu ngắn trong tiếng Anh.

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá