Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội - Khóa học Tiếng Hàn trung cấp B1 | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn trung cấp B1

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 2 trung cấp

Thời lượng

32 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khóa học tiếng Hàn B1 là khóa trung cấp đầu tiên của học tiếng Hàn, kết thúc khóa học bạn có thể giao tiếp tự nhiên hơn, duy trì mối quan hệ hàng ngày bằng tiếng Hàn.
  • Giáo trình: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp III (học từ bài 01 – 10)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá