Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội - Khóa học Tiếng Nhật cho trẻ em | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật cho trẻ em

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Cho trẻ em

Tiếng Nhật sơ cấp A1

  • Học phí: 1.400.000 VNĐ

Tiếng Nhật sơ cấp A2

  • Học phí: 1.980.000 VNĐ

Tiếng Nhật sơ cấp A3

  • Học phí: 2.980.000 VNĐ

Tiếng Nhật sơ cấp A+++

  • Học phí: 4.980.000 VNĐ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá