Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội đồng Anh British Council - Khóa học Tiếng Anh tiểu học | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh tiểu học

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Các khóa học tiếng Anh tiểu học của Hội đồng Anh được thiết kế theo chủ đề và giàu tính tương tác giúp học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) phát triển kỹ năng làm việc nhóm theo dự án và các thử thách từ giáo viên, trong đó các em học cách trình bày quan điểm cá nhân, thảo luận về các ý tưởng.

  • Học trực tiếp: 2 cơ sở chính tại HCM và HN
  • Học trực tuyến: LearnEnglish Kids
  • Ứng dụng học tiếng Anh: LearnEnglish Kids (ứng dụng Playtime) và LearnEnglish Kids (Videos)

Lợi ích khóa học